รัฐบาลเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานลาวรองรับประชาคมอาเซียน

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday November 28, 2013 11:09 —กรมส่งเสริมการส่งออก

การแข่งขันตลาดแรงงานทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล นายจ้าง - ผู้ประกอบการได้วางมาตรฐานการกำหนดความรู้ความสามารถแรงงานในเกณฑ์ที่สูงขึ้น โดยรัฐบาลลาวได้เร่งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานลาวให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ขณะเดียวกันนั้น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (รสส.) ได้เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ และปรับปรุงโครงสร้างต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาแรงงาน และตอบสนองความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรสส. ระบุว่าขณะนี้ในสปป.ลาวมีศูนย์ฝึกวิชาชีพกว่า 163 แห่งทั่วประเทศ คอยดูแล ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานลาว และแรงงานต่างประเทศตามระเบียบกฎหมาย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและออกใบอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างประเทศ

ซึ่งปัจจุบัน รสส.ได้ออกใบอนุญาตไปแล้วทั้งสิ้น 4,082 ราย โดยเก็บข้อมูลจากการเข้าประเทศจากหน่วยงานธุรกิจทั่วประเทศ เบื้องต้นสามารถเก็บข้อมูลสถิติได้ประมาณ 61,334 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.29 นอกจากนี้ รสส.ได้มีนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีต่อประเทศชาติตามดำรัชเลขที่ 343/มย ทั้งสิ้น 1,727 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 49,999,480,000 กีบ หรือประมาณ 200 ล้านบาท

ประเทศสปป.ลาว สคร. เวียงจันทน์

สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย (สออ.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Email : intmk@ditp.go.th Website : www.ditp.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ