แนวโน้มสีสันตลาดสินค้าของตกแต่งบ้านในสหรัฐอเมริกาปี 2553-2554

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 22, 2009 14:01 —กรมส่งเสริมการส่งออก

Fashion Snoops (www.fashionsnoop.com) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจ Online ให้คำปรึกษาการพยากรณ์แนวโน้มรูปแบบสินค้าได้คาดการณ์แนวโน้มสีสันของตลาดสินค้าของตกแต่งบ้านในสหรัฐฯ ปี 2553-2554 แยกเป็น 3 แนวทาง คือ (1) กลับไปสู่ความหลัง (Reclaim Trend) (2) เข้าสู่ความเรียบง่าย (Humility Trend) และ (3) ไขว้คว้าหาจุดหมาย (Explore Trend)

1. กลับไปสู่ความหลัง (Reclaim Trend)

1.1 แนวโน้มการตกแต่งและสินค้า : ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้บริโภค เป็นผลให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่าย ดังนั้น จึงก่อให้เกิดแนวโน้มการนำของที่ใช้แล้วหรือหมดสภาพแล้วมาปรับสภาพ เช่น การนำของใช้ต่างๆ ที่เก็บไว้ไม่ใช้แล้ว มาตกแต่งดัดแปลง ทาสีให้ดูเป็นของใหม่ หรืออาจจะเป็นการนำของที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตัวใหม่ก็ได้ และจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา และเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly)

1.2 แนวโน้มสีสัน (Color Palette) แม่สีของแนวโน้มกลับไปสู่ความหลัง(Reclaim Trend) ที่บริษัท Fashion Snoop แนะนำว่าควรนำไปประยุกต์ใช้ มี 8 สี ตามรหัสของบริษัท Pantone คือ

  • Pantone # 15-4502 - Pantone # 17-1047 - Pantone # 17-1612 - Pantone # 18-3918
  • Pantone # 15-4502 - Pantone # 17-1047 - Pantone # 17-1612 - Pantone # 18-3918
2. สู่ความเรียบง่าย ( Humility Trend)

2.1 แนวโน้มการตกแต่งและสินค้า: ภายใต้ความกดดันของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนสภาพการดำรงชีวิตของผู้บริโภคของสหรัฐฯจำนวนมาก จากที่เคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตแบบหรูหรา มาเป็นการใช้ชีวิตแบบดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ดังนั้น แนวโน้มจึงออกมาเป็นในรูปการละทิ้งความหรูหราและหันไปสู่ความเรียบง่าย ซึ่งเป็นการผสมผสานและโดยการดึงเอาธรรมชาติเข้าประกอบ เช่น ต้นไม้ เข้ามาเพื่อสร้างบรรยากาศและปลอบใจผู้บริโภค

2.2 แนวโน้มสีสัน (Color Palette) : แม่สีของแนวโน้มเข้าสู่ความเรียบง่าย (Humility Trend) ที่บริษัท Fashion Snoop แนะนำว่าควรนำมาประยุกต์กับสินค้าหรือการตกแต่งบ้านมี 6 สี ตามรหัสของบริษัท Pantone คือ

  • Pantone # 12-0605 - Pantone # 15-1314 - Pantone # 18-1550
  • Pantone # 18-5622 - Pantone # 19-1228 - Pantone # 19-1012
3. ไขว่คว้าหาจุดหมาย (Explore Trend)

3.1 แนวโน้มการตกแต่งและสินค้า : การนำ Modern Living ในช่วงปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ซึ่งเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตกอยู่ในภาวะตกต่ำ เข้ามาเป็นตัวนำและจุดประกาย โดยเน้นการใช้วัตถุดิบและด้านรูปแบบตามสไตล์ของสินค้า เช่น Fiber Glass, Resin, Wire Mesh เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ คือตัวชี้นำให้เห็นการหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในยุคนั้น ซึ่งหมายถึงการนำเอาความสำเร็จของอดีตกาลมาเป็นปลุกปั้น และสร้างบรรยากาศให้ปัจจุบัน

3.2 แนวโน้มสีสัน (Color Palette) : แม่สีของแนวโน้มไขว่คว้าหาจุดหมาย ซึ่งบริษัท Fashion Snoop แนะนำว่าควรนำมาประยุกต์กับสินค้าหรือการตกแต่งบ้านมี 8 สี ตามรหัสของบริษัท Pantone

  • Pantone White - Pantone # 13-4303 - Pantone # 17-0000
  • Pantone # 17-1568 - Pantone # 15-4319 - Pantone # 19-3338
  • Pantone # Black - Pantone # 14-5002
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นตัวโดยรวดเร็วในขณะนี้ อาจจะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป อีก 2-3 ปี ถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้บริโภคยังคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการ

แนวโน้มทั้ง 3 แนวทาง เป็นเพียงเครื่องชี้ถึงแนวทางการตกแต่งบ้านและสินค้าของตกแต่งบ้าน ซึ่งออกมาในรูปการปลอบใจผู้บริโภค ให้ความพอเพียง และสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน สีสันที่นำมาใช้จะไม่ฉูดฉาด สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิต/ส่งออกไทยที่ต้องการจำหน่ายสินค้าในตลาดสหรัฐฯ ควรพิจารณานำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

ที่มา: http://www.depthai.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ