วาระงานประจำวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2547

ข่าวกฏหมายและประกาศ Friday October 1, 2004 17:35 —สำนักโฆษก

        เวลา 08.00 น.   รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหา เรื่อง ไข้หวัดนก ณ ห้องประชุม 301
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุมใหญ่ ประจำปีของสภามวยโลก (World Boxing Council-WBC)
ครั้งที่ 42 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมฮิวตัน ภูเก็ต อคาเดีย รีสอร์ท
จังหวัดภูเก็ต
เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการพลังแผ่นดิน...ร่วมกวาดล้าง
ยาเสพติดครั้งที่ 2 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
เวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ในการ
แข่งขันกีฬาพาราลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 13.30 น. Mr. Michael Elliot บรรณาธิการนิตยสาร Time Asia และคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรองสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)เป็นประธานการประชุม
โครงการเสริมสร้าง สันติสุข จังหวัดชายแดน ภาคใต้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาและนายจาตุรนต์ ฉายแสง) เข้าร่วมประชุมด้วย
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล
เวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอันเนื่องมาจาก การริเริ่มนโยบายสาธารณะที่สำคัญ ๆ ของ
รัฐบาล"ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
เวลา 16.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) บันทึกรายการโครงการมอบทุนการศึกษา
เด็กยากจน ณ ห้องรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก โทรภายใน 8055, 8088
โทร 0-2629-9292-3 โทรสาร 0-2281-4450 http://www.thaigov.go.th
-กภ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ