วาระงานประจำวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2544

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2544 16:18:15 น.
เวลา  08.00 น.  นายกรัฐมนตรี และคณะออกเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- รับฟังบรรยายสรุป
- เยี่ยมชมบริเวณพื้นที่พัฒนาฝายต้นน้ำลำธาร-เหมืองแม้วเยื่ยมชมฟาร์มศึกษาและพัฒนาการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
เวลา  10.00 น.  คณะรัฐมนตรี ประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
เวลา  13.00 น. นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคณะออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่อง ไคร้ฯ ไปยังเชียงใหม่กรีนวัลเล่ย์
- คณะรัฐมนตรี ประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก โทรภายใน 8055 โทร 6299292,6299491 โทรสาร 2814450
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง