นายกรัฐมนตรีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- จันทร์ที่ 21 มกราคม 2551 10:12:53 น.

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2551 ภายใต้แนวคิด มิตรภาพ ความเท่าเทียม และโอกาส

เมื่อวานนี้ (20 ม.ค.2551) เมื่อเวลา  16.00 น.  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา  ภายใต้แนวคิด  “มิตรภาพ ความเท่าเทียม และโอกาส”

เมื่อเดินทางถึง นายสุธี  มากบุญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด การแสดงมอบสูจิบัตร  จากนั้นได้มีพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที  เพื่อถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เสร็จแล้วเริ่มเข้าสู่การแสดงชุดที่ 1 “สายแสงแห่งพระบารมี”  ชุดที่ 2 “สายแสดงแห่งมิตรภาพ  ความเท่าเทียมโอกาส” ชุดที่ 3 “สายแสงแห่งเกียรติยศการกีฬา”  หลังจบการแสดง  ขบวนธงเกียรติยศ  ขบวนนักกีฬา 11 ประเทศ และ Mascot  ขบวนธงสหพันธ์กีฬ่าคนพิการภาคพื้นอาเซียน  เคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามแข่งขัน

นายสุวิทย์  ยอดมณี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4   กล่าวรายงานว่า  การจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4  จัดขึ้นระหว่างวันที่  20-26 มกราคม 2551  โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา  มีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม  1,398 คน จาก 11 ประเทศ คือ  บรูไนดารุสซาลาม  กัมพูชา  อินโดนีเซีย ลาว  มาเลเซีย  พม่า  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ติมอร์ตะวันออก  เวียดนาม และประเทศไทย  ทั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มสมาชิกภาคีสหพันธ์นานาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน การศึกษา องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา  ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดระยะเวลาของการเตรียมการ  ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความราบรื่น สมบูรณ์ทุกประการ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการแข่งขันฯ ว่า   การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้  เป็นการแข่งขันต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการในภาคพื้นอาเซียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและความเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของทุกประเทศในอาเซียน  โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีแนวคิดอันเป็นคำขวัญประจำการแข่งขันคือ “มิตรภาพ ความเท่าเทียม และโอกาส”  หมายถึงการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างมวลหมู่มนุษยชาติและประเทศสมาชิกอาเซียน  ความเท่าเทียมกันและโอกาสของทุกคน   ซึ่งประเทศไทยมีความภูมิใจที่จะได้สะท้อนแนวคิดในคำขวัญของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์  ด้วยการจัดการแข่งขันโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎกติกา ความยุติธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ที่รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย  ในตลอดการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งช่วยกันเตรียมการและจัดการแข่งขันกีฬาอย่างน่าประทับใจ  และเชื่อมั่นว่าผลที่จะเกิดขึ้นคือการนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกประชาชาติอาเซียนให้ปรากฏเป็นความจริงแก่สายตาชาวอาเซียนและชาวโลกสืบต่อไป   จากนั้นเป็นพิธีเชิญธงชาติไทย ธงสหพันธ์กีฬาคนพิการภาคพื้นอาเซียน  และธงการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่  4  ขึ้นสู่ยอดเสา  ตามด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนของตัวแทนนักกีฬาและผู้ตัดสิน  และการแสดงชุดที่ 4 “สายแสงแห่งความรัก”  เสร็จแล้วเป็นการจุดไฟในกระถางคบเพลิง  ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดที่ 5 “สายแสงแห่งความเป็นหนึ่ง”   ทั้งนี้ การแสดงทั้ง 5 ชุดเน้นความเรียบง่ายและแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมพิธีเปิดอย่างมาก

การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4  เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการ ที่จัดขึ้นในทุก 2 ปี ต่อเนื่องจากกีฬาซีเกมส์  โดยมีประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 ประเทศ   ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24  โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ดังนี้  กรีฑา ว่ายน้ำ  ยิงธนู  แบดมินตัน  ยิงปืน  โกลบอล เทเบิลเทนนิส  ยูโด  ยกน้ำหนัก  หมากรุกสากล บอคเซีย  วีลแชร์ฟันดาบ  วีลแชร์บาสเกตบอล และวีลแชร์เทนนิส  ส่วนสัตว์นำโชคที่ใช้ในการแข่งขัน คือ นกเขาคารม  ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา

--กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง