รัฐบาลเร่งช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มใช้ในผลิตไฟฟ้าอีก 2 แสนตัน

ข่าวทั่วไป Tuesday May 7, 2019 14:14 —สำนักโฆษก

รัฐบาลเร่งช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มใช้ในผลิตไฟฟ้าอีก 2 แสนตัน

วันนี้ (7 พ.ค 62) เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการขับเคลื่อนนโยบายปรับสมดุลน้ำมันปาล์มใน 2 แนวทาง คือ ขยายเวลาชดเชยการขายปลีกน้ำมันบี 20 และการนำน้ำมันปาล์มไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อช่วยยกระดับราคาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตามนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาชดเชยน้ำมันดีเซลฯ บี 20 เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลฯ บี20 ให้ถูกกว่าน่ำมันดีเซลธรรมดาฯ 5 บาทต่อลิตรต่อไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลฯ บี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถกระบะที่ค่ายรถยนต์ให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและลดค่าใช้จ่ายภาคขนส่ง

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ยังมีมติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับกระทรวงพานิชย์ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตันส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ กฟผ.จัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรกไม่เกิน 100,000ตัน ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟผ. เพื่อเร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบโดยเร็ว

ทั้งนี้ กฟผ.จะจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดที่มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เสนอขายแต่ละราย โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้จัดส่งรายชื่อโรงสกัดน้ำมันปาล์มที่มีสต็อคน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในคลังของโรงสกัด ให้แก่ กฟผ.เพื่อดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนให้โรงสกัดยื่นเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 โดยโรงสกัดจะต้องส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน 30 วัน หลังลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า มาตรการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน มุ่งดูดซับสภาพส่วนเกิน สร้างสมดุลน้ำมันปาล์ม หวังให้ราคาสูงขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์จะเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มการบริโภคน้ำมันปาล์ม ที่มีการจำหน่ายในร้านธงฟ้า ประชารัฐ รวมทั้งจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนและนโยบายปาล์มทั้งด้านปริมาณและโครงสร้างราคา เพื่อแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันในระยะยาวต่อไป

.................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ