นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย

ข่าวทั่วไป 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:49 น. —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย

วันนี้ (15 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ อาทิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วย พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย เพื่อรับทราบสภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมในย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนคลองเตย โดยมี ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมคณะ ตลอดระยะเวลาในการตรวจราชการ กทม. ได้มีประชาชนในพื้นที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะเด็กๆ ได้กล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี “สู้ ๆ

เมื่อเดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยคลองเตยล็อก 1-3 ซึ่งมีเพียง 14 ศูนย์ ในปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้ กทม. เร่งขยายให้ครอบคลุมทุกล็อก เพื่อรองรับเด็กๆ ในชุมชนได้อย่างเพียงพอ และยังห่วงใยเรื่องที่อยู่อาศัยที่ในชุมชน ซึ่งให้กระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้ชาวคลองเตยมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว พร้อมฝากให้ช่วยกันดูแลระมัดระวังในเรื่องอัคคีภัย และย้ำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการศึกษา เด็กเยาวชนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อย่าเลิกเรียนกลางคัน เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า นายกรัฐมนตรียังได้ชมการสาธิตการคัดแยกขยะและการกำจัดยุง โดยเด็กและเยาวชนและประชาชนในชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แนะนำเวลานอนให้กางมุ้งป้องกันยุงกัด รวมทั้งให้นำขยะมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ในชุมชน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการด้านนันทนาการครอบคลุมกลุ่มคนทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ โดยอาคารดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณแฟลต 11 - 18 เขตคลองเตย พื้นที่ขนาด 8.5 ไร่ ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น อาคารสร้างสมรรถภาพทางกาย (Fitness) สระว่ายน้ำเด็ก และผู้ใหญ่ สนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามฟุตซอล 2 สนาม สนามเปตอง 4 สนาม พร้อมบริเวณสนามหญ้าอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ฯ และกิจกรรมนันทนาการและกีฬาของเยาวชนและประชาชนในชุมชุนคลองเตย ได้แก่ กิจกรรม Fitness การแสดงความสามารถด้านดนตรีจากวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า โดยครูกล้วย เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย เช่น การบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุด พร้อมชมการสาธิตการสอนรำนาฏศิลป์ไทย ของคน 3 วัย และชมการแสดงดนตรีสากลจากประชาชนในชุมชนคลองเตย เช่น เพลงพรหมลิขิต เป็นต้น

ภายหลังรับชมการแสดงของวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า ของครูกล้วย เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย แล้ว นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบรรเลงดนตรีและร้องเพลงในวันนี้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ กทม. ช่วยสนับสนุนดูแลการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมและแสดงดนตรีให้ด้วย ซึ่งทั้งสามหน่วยงานรับไปดำเนินการต่อไป พร้อมกล่าวให้กำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่าน้อยใจในโชคชะตา ขอให้ช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่10 วันนี้ ดีใจที่ได้มาพบกับประชาชนชาวคลองเตย ซึ่งต่อไปกระทรวงคมนาคมจะพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยให้ดีขึ้น มั่นใจว่า หากทุกคนร่วมมือกันการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ขอยืนยันความปรารถนาของนายกรัฐมนตรี คือ ทุกคนมีความสุข จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เพื่อเยี่ยมชมการ ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ (primary care) ต่อไป

---------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ