ไทยได้รับการจัดระดับ Tier 2 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 15:26 น. —สำนักโฆษก

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) เวลา 12.30 น. ณ บริเวณห้องโถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงานการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons Report (TIP Report) ประจำปี 2562 โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 สะท้อนว่า สหรัฐอเมริกาตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทยในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ในปีที่ผ่านมา ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย การป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ที่มา: http://www.thaigov.go.th

ไทยได้รับการจัดระดับ Tier 2 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีประสงค์ที่จะให้ไทยมีระดับที่ดีขึ้น โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่างๆ อาทิ การบังคับใช้กฎหมาย การลงโทษกับผู้กระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างเคร่งครัดต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ