ก.แรงงาน หารือกลุ่มธุรกิจ YPO เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ เยียวยาพนักงานพิษโควิด-19 [กระทรวงแรงงาน]

ข่าวทั่วไป Thursday May 28, 2020 14:41 —สำนักโฆษก

ก.แรงงาน หารือกลุ่มธุรกิจ YPO เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ เยียวยาพนักงานพิษโควิด-19 [กระทรวงแรงงาน]
ก.แรงงาน หารือกลุ่มธุรกิจ YPO เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ เยียวยาพนักงานพิษโควิด-19

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับกลุ่มธุรกิจ YPO รับฟังสภาพปัญหาของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ให้กิจการกลับมาฟื้นฟูโดยเร็ว พร้อมช่วยเหลือตามมาตรการของกระทรวงแรงงาน เยียวยาพนักงานลดผลกระทบจากโควิด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มธุรกิจ YPO (Young Presidents’ Organization) สำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีสมาชิกในประเทศไทยราว 200 คน และทั่วโลกกว่า 10,000 คน

ในรูปแบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังสภาพปัญหาของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด – 19 อาทิ แนวทางการดำเนินการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 การจ่านเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง การพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จากนั้นตัวแทนสถานประกอบการต่างๆ นำโดย คุณคเณศน์ ชาติธรรมรักษ์ คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี และคณะ ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงโควิด – 19 การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ การ Matching ตำแหน่งงานระหว่างธุรกิจที่ต้องการคน การฝึกอาชีพออนไลน์รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัยโควิด – 19

ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็จะพิจารณานโยบายต่างๆ และขยายระยะเวลาเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ให้สถานประกอบการกลับมาฟื้นฟูโดยเร็ว

---------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

27 พฤษภาคม 2563

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ