นายกรัฐมนตรีมอบโครงการบ้าน “บ้านเคหะสุขประชา” (ฉลองกรุงและร่มเกล้า) สร้างรายได้ มีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป Monday April 5, 2021 14:14 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีมอบโครงการบ้าน ?บ้านเคหะสุขประชา? (ฉลองกรุงและร่มเกล้า) สร้างรายได้ มีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (5 เม.ย. 64) เวลา 14.00 น. ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการ ?บ้านเคหะสุขประชา? (ฉลองกรุงและร่มเกล้า) พร้อมเยี่ยมชมบ้านนิทรรศการ/บ้านตัวอย่าง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ.อ.(พิเศษ) ดร.เตียรนัย วงศ์สะอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและประชาชนที่ร่วมโครงการให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบสิทธิการเช่าบ้านเคหะสุขประชาให้แก่ผู้แทนที่ได้รับสิทธิพร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันผลักดันและบริหารจัดการโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง ตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนมีที่อยู่อาศัยให้มากที่สุด พร้อมจะเปลี่ยนแปลงประเทศ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งเยียวยา และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจสุขประชา ที่กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ภายในโครงการ ฯ โดยการแบ่งพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการออกเป็นสัดส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม โดยมี ?ครอบครัว? เป็นศูนย์รวมจิตใจ

นายกรัฐมนตรียังกล่าวในช่วงท้ายว่า รัฐบาลจะดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นผลสำเร็จอย่างรูปธรรม และคาดว่าใน 5 ปีให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะสร้างบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบางปีละ 20,000 หลัง รวมทั้งหมด 1 แสนหลังทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างความสุขให้กับทุกคนที่อยู่อาศัย และช่วยกันดูแลรักษาที่อยู่อาศัย การจัดการขยะ การสร้างพื้นที่สีเขียว ช่วยกันปลูกต้นไม้แต่ละบ้านให้ร่มรื่นน่ามอง พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบบ้านมั่นคงต่อไป

....................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ