ปฏิทินวันหยุด 2559: ประเทศไทย

ข่าวทั่วไป 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 14:49 น. —ปฏิทินวันหยุด

ปฏิทินวันหยุดประเทศไทย พ.ศ.2559
หน่วยงานราชการ ธนาคาร/สถาบันการเงิน
วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันพุธ 6 เมษายน วันจักรี หยุด หยุด
วันพุธ 13 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงาน ไม่หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล หยุด หยุด
วันศุกร์ 6 พฤษภาคม วันหยุดพิเศษ* หยุด หยุด
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม วันพืชมงคล หยุด ไม่หยุด
วันศุกร์ 20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี ไม่หยุด หยุด
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม วันหยุดพิเศษ* หยุด หยุด
วันอังคาร 19 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันพุธ 20 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา หยุด ไม่หยุด
วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ หยุด หยุด
วันจันทร์ 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ หยุด หยุด
วันจันทร์ 12 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
หมายเหตุ: 1) วันหยุดพิเศษเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 ตุลาคม 2558
2) วันหยุดพิเศษ ของธนาคารและสถาบันการเงินรอประกาศอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ