SUPER POLL เผยคนส่วนใหญ่ค้านกลุ่มครูประกาศเบี้ยวชำระหนี้ แต่พอใจท่าทีแบงก์ออมสินเอาจริงแก้ปัญหาหนี้ครู

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 11:15:41 น.

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อธนาคารออมสินกับปัญหาหนี้ครู พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 76.6% ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศไม่ยอมชำระหนี้ของครู เพราะธนาคารทำถูกแล้ว ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ครูต้องมีวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง ยอมรับผลที่ตัวเองทำ และไม่ควรใช้กฎหมู่มาทำให้เสียภาพลักษณ์ เป็นต้น ในขณะที่ 14.7% ไม่ค่อยเห็นด้วย และ 6.4% ค่อนข้างเห็นด้วย มีเพียง 2.3% เท่านั้นที่เห็นด้วย เพราะปัญหาค่าครองชีพสูง หนี้สินครูมีมาก ทำประโยชน์ให้กับสังคม น่าเห็นใจ เงินเดือนน้อย เป็นต้น นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 93.8% ระบุว่าครูควรยอมรับสภาพหนี้ที่ครูก่อไว้กับธนาคาร ในขณะที่ 6.2% ระบุไม่ควรยอมรับ

ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่ 82.6% พอใจมากถึงมากที่สุดต่อท่าทีของธนาคารออมสินกรณีแก้ปัญหาหนี้ครู เพราะธนาคารยืดหยุ่นช่วยเหลือมากแล้ว ดอกเบี้ยต่ำ มีประกันชีวิต ครอบครัวครูได้รับผลประโยชน์ เห็นคุณค่าของครูทำประโยชน์สังคม ทำให้ครูมีวินัยการเงิน และแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ เป็นต้น ในขณะที่ 10.7% พอใจปานกลาง มีเพียง 6.7% พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย เพราะปัญหาค่าครองชีพสูง ยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ควรให้กู้เพิ่ม เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ สาเหตุหลักของปัญหาหนี้สินของประชาชนทั่วไป 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ใช้จ่ายเงินเกินตัว อันดับ 2 ชำระหนี้ไม่ตรงเวลา อันดับ 3 ไม่มีวินัย อันดับ 4 ใช้เงินเพราะอยากมากกว่าจำเป็น และอันดับ 5 โทษเศรษฐกิจไม่ดี

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,156 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง