สธ.เผยผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 หายดีกลับบ้าน 1 ราย คนไทยจากเรือสำราญเดินทางเข้ามาอีกราย

ข่าวทั่วไป Sunday February 16, 2020 12:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สธ.เผยผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 หายดีกลับบ้าน 1 ราย คนไทยจากเรือสำราญเดินทางเข้ามาอีกราย

กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มอีก 1 รายเป็นชายไทย อายุ 45 ปี รวมขณะนี้มีผู้ป่วยหายปวยแพทย์ให้กลับบ้านรวม 15 ราย เตรียมนับถอยหลัง 3 วันส่งคนไทยจากอู่ฮั่นกลับบ้านมั่นใจทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า วันนี้มี ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19 หายดี กลับบ้านได้อีก 1 รายเป็นชายไทย อายุ 45 ปี ที่มีประวัติสัมผัสนักท่องเที่ยว รวมขณะนี้มีผู้ปวยหายป่วยและแพทยัให้กลับบ้านรวมเป็น 15 ราย ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติม

ส่วนรายล่าสุดที่เป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนขณะนี้ได้รักษาไว้ที่ห้องแยกสถาบันบำราศนาดูร ส่วนบุคลากรโรงพยาบาลในกลุ่มเดียวกันจำนวน 23 คนเข้าระบบการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้น ผลไม่มีไข้

อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อในบูดลากรสามารถพบได้ ในขณะนี้มีหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุน อังกฤษ ฝรั่งเศส และประเทศไทย เป็นต้น ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากผู้ปวยอย่งเคร่งครัด โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกโรงพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

สำหรับคนไทยกลับบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ทุกคนสบายดี ไม่มีไข้ และไม่มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเพิ่มครบกำหนดเฝ้าระวังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จะเริ่มทยอยกลับบ้าน ได้มีการประสานเตรียมการนัดหมายกับญาติทั้ที่จะมารับที่เรือนพักรับรองและที่จะเดินทางต่อ ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ดูแลอย่างดีที่สุดและมีระบบติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทุกคนจะได้รับคู่มือการปฏิบัติตัว รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้กากอนามัย เจลล้างมือ คนไทยกลับบ้านกลุ่มนี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยืนยันไม่ใช่ผู้ป่วย

นอกจากนี้ได้มีการติดเชื้อในชุมชนเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ประเทศไทยจึงได้เข้มมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวทุกช่องทาง และเข้มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 จัดอบรมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค ถ่ายทอดความรู้ สู่ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และชุมชน เป็นเกราะป้องกันตนเอง ลดการระบาดของโรคฯ ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง

กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเข้มมาตรฐานการคัดกรองผู้เดินทางทั้งทางบกเรือ อากาศ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีเรือสำราญ Westerdam ซึ่งทางรัฐบาลไทยตัดสินไม่ได้อนุญาตให้เทียบท่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะคำนึงถึงสุขภาพคนไทยเป็นหลัก ทั้งนี้ได้มีการประสานข้อมูลผู้โดยสารเรือสำราญลำนี้ทั้งลำส่งให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อร่วมมือในการเฝ้ระวัง

โดยวันนี้มี ผู้เดินทางเข้าประเทศมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มอีก 35 เป็นชาวต่งชาติ 34 ราย เพื่อต่อเครื่องบินไปยังประเทศปลายทางอื่น และเป็นคนไทย 1 ราย ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองไม่มีไข้ สำหรับคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศจะมีการดูแลติดตามเฝ้าระวังตามมาตรฐานป้องกันควบคุมโรค รวมแล้วขณะนี้มีคนไทยจากเรือสำราญดังกล่าว 2 คน ทุกคนไม่มีไข้จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจุนครบ 14 วัน

สถานการณ์ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 08.00 น. ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 19 ราย กลับบ้านแล้ว 15 ราย รวมสะสม 34 ราย ผู้ปวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 1ธกุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 821 ราย คัดกรองจากสนามบิน 54 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 767 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 696 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 125 ราย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ