คกก.ควบคุมโรค เห็นชอบเพิ่ม 7 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในพ.ร.บ.ฉบับใหม่

ข่าวทั่วไป Friday June 5, 2020 16:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 มีมติเห็นชอบอนุบัญญัติ 4 ฉบับ ใน พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เพื่อให้กลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ขึ้น ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรง ลดความพิการ และลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

โดยฉบับที่ 1 รายชื่อโรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค ได้แก่ 1.โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว 2.โรคจากฝุ่นซิลิกา 3.โรคจากภาวะอับอากาศ 4.โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) หรือโรคมะเร็งจากแอสเบสตอส (ใยหิน) และ 5.โรคหรืออาการสำคัญของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช

ฉบับที่ 2 รายชื่อโรคจากสิ่งแวดล้อม 2 โรค ได้แก่ โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว และโรคที่เกี่ยวเนื่องอาการจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอน

ฉบับที่ 3 หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการหายใจ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน รวม 2,992 รายประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการสอบสวนเหตุสงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานหรือมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งหน่วย

ฉบับที่ 4 บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับนี้

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อนุบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้กลไกการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.นี้ครบถ้วนมากขึ้น เพราะที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนก.ย.62 ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมี รมว.สาธารณสุขเป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อ 5 มี.ค.63

นอกจากนั้น ในระดับจังหวัด ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นเลขานุการ โดยจัดตั้งแล้ว 74 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อมีการประกาศรายชื่อโรค และมีการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ จะสามารถเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทำงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2557 – 2561 พบว่ามีจำนวนรวม 10,463 คน พบบ่อย 5 ลำดับแรก คือ 1.โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก 2.โรคผิวหนังจากการทำงาน 3.โรคจากสาเหตุทางกายภาพ 4.โรคจากสารเคมี และ 5.โรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสถิตินี้ยังมีจำนวนน้อยกว่าที่ควรเป็นเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงได้ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสร้างระบบตรวจจับโรคที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ผ่าน พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.62 เป็นต้นมา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ