ก.ท่องเที่ยวฯ ผุดแพลตฟอร์ม Ease of Traveling อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป Wednesday December 15, 2021 15:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์ม "ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)" บนเว็บไซต์ Entry Thailand ว่า จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ออกมาหลายอย่าง เพื่อรองรับความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข เว็บไซต์ "Entry Thailand" ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังพัฒนาอยู่นี้ จะมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มกลางข้อมูลสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลและแอปพลิเคชั่นที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงข้อมูลและแอปพลิเคชั่นที่สำคัญและตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ และก่อนเดินทางออกประเทศ อาทิ ระบบ Thailand Pass ระบบหมอชนะ ระบบการซื้อประกันโควิด ระบบสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระบบอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทย ระบบการขอวีซ่าออนไลน์ ระบบการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ดังนั้นถือว่าเป็นการบูรณาการครั้งสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาระบบที่มีความครบถ้วนในการบริหารจัดการที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นับตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จนกระทั่งเดินทางกลับ ซึ่งหากเรามีระบบที่สามารถอำนวยความสะดวกเป็นลักษณะศูนย์รวมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ก็เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจะได้รับความพึงพอใจอย่างแน่นอน

ด้านนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่เห็นชอบให้ส่วนราชการต่างๆ ได้มีการพัฒนาระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน ซึ่ง Ease of Traveling ถือเป็น 1 ใน 12 บริการ ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่มีภารกิจงานบริการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งกรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และกรมสรรพากร ที่ได้มาบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางในรูปแบบ e-Service บนเว็บไซต์ Entry Thailand ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลได้ทุกกระบวนการเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นการดำเนินการที่ช่วยลดขั้นตอนการบริการของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ระบบ Ease of Traveling เป็นรูปแบบของเว็บท่า (Web Portal) ที่จะปรากฏขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยทุกขั้นตอน โดยการรวบรวมลิงค์เว็บไซต์และข้อมูลสำคัญซึ่งมีการเชื่อมโยงของระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ การขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ระบบ Thailand Pass) การซื้อประกันสุขภาพ การจองสถานที่กักตัว รวมทั้งการจองโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ (Safety and Health Administrative Plus) การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งการขอ VISA ผ่านทางเว็บไซต์แล้วโอนค่าธรรมเนียมเพื่อขอเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อมาประกอบการประทับตราอนุญาตเข้าประเทศได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ