สปส. ปลดล็อคเพิ่ม รพ. "เจอ แจก จบ" ดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยโควิด-19

ข่าวทั่วไป Friday March 18, 2022 17:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สปส. ปลดล็อคเพิ่ม รพ.

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่เพจเฟซบุ๊ก "ชมรมแพทย์ชนบท" ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีอาการหรืออาการน้อยแบบผู้ป่วยนอก หรือ "เจอ แจก จบ" โดยระบุว่า ประกันสังคมกำหนดให้ผู้ที่ติดเชื้อที่อาการน้อย (สีเขียว) ให้รับบริการตามสิทธิ์กับโรงพยาบาลคู่สัญญา (main contractor) ส่วนโรงพยาบาลชุมชนไม่ใช่โรงพยาบาลคู่สัญญาจะมารักษาไม่ได้ ไม่เช่นนั้นต้องตกลงกันเป็นกรณีๆ ไปนั้น เป็นการสร้างความสับสนให้กับโรงพยาบาลชุมชน นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นว่า ประกันสังคมควรให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเป็น Clearing house

นายบุญสงค์ ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม โดยคณะกรรมการการแพทย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการรักษาและการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก ตามนโยบาย "เจอ แจก จบ" ให้ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล ที่ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการแพทย์ ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์กำหนดสถานพยาบาลที่ให้บริการเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษา โดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล และโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเท่านั้น โดยได้กำหนดแนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ประกันตนได้อย่างทันท่วงที ดังนี้

1. กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก โดยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยติดเชื้อ สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลประกันสังคม และเครือข่าย ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ซึ่งเป็นรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงสถานพยาบาลของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมได้ทุกแห่ง อีกทั้งยังสามารถเข้าสถานพยาบาลอื่นที่ทำบันทึกข้อตกลงกับสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคม เพื่อเข้าร่วมให้บริการตามแนวทาง เจอ แจก จบ ได้ด้วย

2. สำนักงานประกันสังคม พร้อมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล เป็นค่าบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แบบบริการผู้ป่วยนอก จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อราย โดยครอบคลุมรายการ ดังนี้

  • ค่าบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน
  • การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโควิด-19 ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางกรมการแพทย์ และหรือยารักษาตามอาการรวมค่าจัดส่ง เป็นต้น
  • การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมง

-การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว ที่เข้ารับการรักษาแบบระบบที่บ้าน/ชุมชน (Home Isolation: HI/Community Isolation: CI) รพ.สนาม หรือ Hotel Isolation สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยสถานพยาบาลที่ให้บริการและเคยบันทึกผ่านระบบ สปสช. Clearing house ยังคงบันทึกเช่นเดิม รวมทั้งกรณีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ชึ่งค่าตรวจคัดกรองโควิด สามารถเบิกได้ทุกสิทธิ สำหรับกรณีผู้ป่วยสีเหลืองและแดงให้เป็นไปตามแนวทาง UCEP Plus ของกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลผ่านระบบ สปสช. เป็น Clearing house เช่นกันทุกสิทธิ

นายบุญสงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคม มีช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน เข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ Hospitel กรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษาผู้ประกันตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ