ใหญ่สุดในไทย! อาคารต้นแบบ "Net zero energy building"

ข่าวทั่วไป Friday December 8, 2023 11:52 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ใหญ่สุดในไทย! อาคารต้นแบบ

ก.พลังงาน เปิดตัวอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ "Net Zero Energy Building" หรืออาคาร 70 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ทุ่มงบ 81.6 ล้านบาท เน้นออกแบบให้ประหยัดพลังงานและนำพลังงานทดแทนมาใช้ ภายใต้แนวคิด "ลดพลังงาน เสริมคุณภาพชีวิต" พร้อมชูเป็นแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบอาคารสำนักงานที่มีการใช้พลังงานต่ำหรือเป็นศูนย์ วางเป้าปี 2579 ประเทศไทยจะมีอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์มากกว่า 2,000 อาคาร

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ "Net Zero Energy Building" (อาคาร 70 ปี พพ.) ว่า ปัจจุบันการสร้างอาคารใหม่ๆ ของไทย ได้นำแนวคิดด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยการทำให้การใช้พลังงานสุทธิเท่ากับศูนย์ (Net Zero Energy Building: NZEB) เริ่มถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอาคารและที่อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาอาคารที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ที่จะลดก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลงให้ได้ 45% ในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2593

ในขณะที่ประเทศไทย ในฐานสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้มีการประกาศแผนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ภายในปี 2573 ทำให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ได้มีการประกาศแผนการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ในแผนธุรกิจ และแผนการบริหารจัดการองค์กรมากขึ้น

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า พพ. ได้เห็นความสำคัญที่จะต้องวางแผนและเริ่มการศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ซึ่งมีการดำเนินการในต่างประเทศอย่างแพร่หลาย แต่ในประเทศยังไม่มีตัวอย่างที่สมบูรณ์ให้ศึกษาเรียนรู้

โดยในปี 2562 พพ. ได้เริ่มศึกษาและได้จัดสรรงบประมาณกว่า 81,600,000 บาท เพื่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ "Net Zero Energy" หรือ อาคาร 70 ปี พพ. โดยมีการออกแบบภายใต้หลักการการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานอาคาร ผ่านการออกแบบที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมการใช้พลังงานทดแทนจากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building: NZEB)

ตลอดจนมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐ G-GOODs ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2562 เพื่อให้ก่อสร้างอาคารมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นโครงการที่เข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES-NC) ให้การรับรองโดยสถาบันอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum และยังเป็นอาคารสำนักงาน Zero Energy Building ที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ อาคาร 70 ปี พพ. เป็นอาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น มี พื้นที่ใช้สอย 2,650 ตารางเมตร โดยมีการออกแบบตามแนวคิด "ลดพลังงาน เสริมคุณภาพชีวิต " ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบที่สำคัญ ได้แก่ "Passive Design" ซึ่งเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ "Active Design" ที่มีการออกแบบโครงสร้างอาคารให้มีความยั่งยืนด้านการใช้พลังงาน ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาช่วยควบคุมการใช้พลังงาน เช่น การใช้ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูงทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆ หรือการนำระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำมาเป็นแบบอย่างและต่อยอดเพื่อให้ Net Zero Energy Building เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

นายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรม พพ. กล่าวว่า อาคารแห่งนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความเข้มแสงและจำนวนผู้ใช้อาคาร เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด หลอดไฟอยู่ริมหน้าต่างอัตโนมัติเมื่อแสงธรรมชาติเพียงพอ และปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งใช้ระบบปรับอากาศ ประเภท Variable Refrigerant Flow ที่ทำงานร่วมกับเครื่องตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดภาวะอยู่สบาย และยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น PM 2.5 ที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังติดตั้งพลังงานหมุนเวียน ด้วยแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า 100 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 145,157 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี (92.9% ของความต้องการ) พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม-อิออน เพื่อกักเก็บพลังงานสำหรับใช้ในอาคารขนาด 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง 12V จำนวน 2 ชุด รวม 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นต้น

"พพ. เชื่อมั่นว่า อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Energy Building หรือ อาคาร 70 ปี พพ. แห่งนี้ จะเป็นอาคารต้นแบบให้กับอาคารอื่นทั่วทั้งประเทศ ต่อการออกแบบก่อสร้างอาคารให้การใช้พลังงานเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล โดย พพ. จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้ออกไปในวงกว้าง ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในปี 2579 ประเทศไทยจะมีอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์มากกว่า 2,000 อาคาร แม้ต้นทุนในการพัฒนาอาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์จะสูงกว่าอาคารทั่วไป แต่ก็มีความคุ้มค่าในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงอาคารใหม่ที่สามารถพัฒนาเพื่อเป็นอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ อาคารเก่าที่เปิดใช้งานไปแล้ว ก็ยังสามารถปรับปรุงเพื่อเป็นอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ได้เช่นเดียวกัน" นายโสภณ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ