จิตอาสาช่วยเหลือสังคม VS นักร้องเรียน ในสายตาชาวบ้าน

ข่าวทั่วไป Sunday February 4, 2024 09:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

จิตอาสาช่วยเหลือสังคม VS นักร้องเรียน ในสายตาชาวบ้าน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมกับนักร้องเรียน" จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,310 ราย ในช่วงวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.ที่ผ่านมา

 • มุมมองที่มีต่ออาสาสมัครช่วยเหลือสังคม
 • 55.50% ระบุว่าผู้เดือดร้อนต้องการได้รับความเป็นธรรม
 • 50.38% ระบุว่าผู้เดือดร้อนต้องการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
 • 39.69% ระบุว่าพอเป็นข่าวแล้วหน่วยงานราชการ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงจะใส่ใจติดตามช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
 • 35.04% ระบุว่าหน่วยงานราชการ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใส่ใจติดตามช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
 • 31.07% ระบุว่าผู้เดือดร้อนหมดหวังกับหน่วยงานรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
 • 16.49% ระบุว่าอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมน่าไว้ใจมากกว่าหน่วยงานรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
 • 9.92% ระบุว่าอาจมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่
 • 8.40% ระบุว่าเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียง อำนาจ บารมีของอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคน
 • 7.33% ระบุว่าอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคนเป็นเครื่องมือทางการเมืองของบางคนหรือบางกลุ่ม
 • 6.64% ระบุว่าเป็นปรากฏการณ์หิวแสงของอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคน
 • 0.31% ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • มุมมองที่มีต่อนักร้องเรียน
 • 48.55% ระบุว่าอาจมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่
 • 28.85% ระบุว่าเป็นการเสนอความจริงต่อสังคม
 • 25.65% ระบุว่าเป็นปรากฏการณ์หิวแสงของนักร้องเรียนบางคน
 • 20.76% ระบุว่าเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียง อำนาจ บารมีของนักร้องเรียนบางคน
 • 20.08% ระบุว่าเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างหนึ่ง
 • 19.31% ระบุว่านักร้องเรียนเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง
 • 17.33% ระบุว่าเป็นการตรวจสอบ/กล่าวหาจากภาคประชาชน
 • 15.50% ระบุว่าหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง พรรคการเมือง ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
 • 15.19% ระบุว่าต้องเป็นข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงจะใส่ใจตรวจสอบ/กล่าวหา
 • 8.47% ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบ/กล่าวหา
 • 7.10% ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ