H1N1 FLU:สธ.เผยหวัด 09 คร่าชีวิตคนไทยอีก 2 ราย ยอดสะสมขยับเป็น 249 ราย

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 11:14:19 น.

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา(15-21 ส.ค.) พบผู้ป่วยยืนยันโรคฯ เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคฯ เสียชีวิตสะสมนับตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.52-21 ส.ค.53 มียอดเพิ่มเป็น 249 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา(8-21 ส.ค.53) มีจำนวนทั้งสิ้น 157 ราย แยกเป็น ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ 93 ราย, นนทบุรี 19 ราย, ปทุมธานี 12 ราย, ฉะเชิงเทรา 3 ราย, ระยอง 12 ราย, นครปฐม 2 ราย,สมุทรสาคร 2 ราย,พระนครศรีอยุธยา 1 ราย ภาคเหนือไม่มีรายงานผู้ป่วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม 4 ราย ร้อยเอ็ด 3 ราย นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ จังหวัดละ 1 ราย และภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ปัตตานี จังหวัดละ 1 ราย

โดยจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยกระจายในอำเภอมากกว่า 50% มีจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนใน 4 เหตุการณ์ ได้แก่ นครสวรรค์เป็นคนงานชาวกะเหรี่ยง-พม่า, เชียงรายเป็นผู้บริหารการศึกษาที่เข้ารับการอบรมพร้อมกัน, กาฬสินธุ์เป็นเด็กอนุบาล และระยองเป็นลูกเรือประมงชาวกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 ส.ค.53 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 7,874 ราย ทำให้อัตราป่วยสะสมขยับเพิ่มเป็น 12.40 ต่อประชากรแสนคน จากสัปดาห์ก่อนที่ 11.84 ต่อประชากรแสนคน ขณะที่ช่วงวันที่ 28 เม.ย.-31 ธ.ค.52 ที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 30,336 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสมเท่ากับ 47.86 ต่อประชากรแสนคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง