ข่าวอินโฟเควสท์
18:53 (เพิ่มเติม) บริษัทจีนเล็งซื้อสินค้าเกษตรล็อตใหม่จากสหรัฐ   สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่จีนว่า บริษัทจีนพยายามหาทางซื้อส…
18:28 เอ็กซิทโพลชี้ พรรครัฐบาลญี่ปุ่นจ่อคว้าชัย-รักษาคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภา   ผลสำรวจความคิดเห็นหน้าคูหาเลือกตั้งชี้ พรรครัฐบาลซึ่งนำโดยนายกรัฐม…
17:49 บริษัทจีนเล็งซื้อสินค้าเกษตรล็อตใหม่จากสหรัฐ   สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่จีนว่า บริษัทจีนพยายามหาทางซื้อสินค้าเกษตรล็…
14:13 อิหร่านเผยลูกเรือทุกคนปลอดภัยดี หลังยึดเรือบรรทุกน้ำมันอังกฤษในช่องแคบฮอร์มุซ   หัวหน้าองค์การท่าเรือและการเดินเรือของอิหร่าน เปิดเผยกับสถานีโท…
12:07 (เพิ่มเติม) บริติชแอร์เวย์ประกาศระงับเที่ยวบินไปไคโร 7 วัน ขณะอังกฤษเตือนปชช.เดินทางไปอียีปต์ระวังก่อการร้าย   สายการบินบริติชแอร์เวย์ประกาศระง…

41 พรรคยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่-ไม่ห้ามพรรคนอมินี ประธานกกต.พอใจภาพรวมวันแรก

ข่าวการเมือง สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 15:52:33 น.
นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวภายหลังเดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยใน
การเปิดให้มีการยื่นคำขอจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นวันแรกว่า พอใจในภาพรวมของการดำเนินการ หลังมีกลุ่มการเมืองเดินทางมายื่น
คำขอจัดตั้งพรรคการเมืองในวันแรกกว่า 41 พรรค  ประกอบด้วย
ลำดับที่                    ชื่อพรรคการเมือง                      ผู้ยื่นคำขอ

1 พรรคพลังชาติไทย นางกิ่งฟ้า อรพันธ์ 2 พรรคประชาไทย นายบุญยงค์ จันทร์แสง 3 พรรคพลังประชารัฐ นายชวน ชูจันทร์ 4 พรรคประชาชนปฏิรูป นายธนพัฒน์ สุขเกษม 5 พรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ 6 พรรคประชาชาติ นายสุรพล นาควานิช 7 พรรคชาวนาไทย นายสัมฤทธิ์ แก้วทน 8 พรรคพัฒนาไทย นายโสภณวิชญ์ สีมาสกุลชัย 9 พรรคเครือข่ายประชาชนไทย นายธนานินทร์ ชะฎาแก้ว 10 พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ 11 พรรคพลังพลเมืองไทย นายสัมพันธ์ เลิศนุวัติ 12 พรรคพลังธรรมใหม่ นพ.ระวี มาศฉมาดล 13 พรรคไทยเอกภาพ นายโสรัจจ์ ดาศรี 14 พรรคประชาภิวัฒน์ พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี 15 พรรคสหประชาไทย นายสพันธ์นัณ เยี่ยมเมธากร 16 พรรคทางเลือกใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง 17 พรรคชาติพันธุ์ไทย นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ 18 พรรครักษ์แผ่นดินไทย นายวิริยะ ช่วยบำรุง 19 พรรคแผ่นดินธรรม นายกรณ์ มีดี 20 พรรคเพื่อชาติไทย ว่าที่พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ 21 พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม 22 พรรคประชานิยม นางสาวภิญญาดา ไพรัช 23 พรรคพลังสยาม นายวิษณุ อินทรพยุง 24 พรรคสยามธิปัตย์ นายนพรุจ วรชิตวุฒิกุล 25 พรรคของประชาชน นายสุรวัชร สังขฤกษ์ 26 พรรคพลังอีสาน นายทนงศักดิ์ วงศ์ณรัตน์ 27 พรรครวมใจไทย นายนพดล อมรเวช 28 พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคล สุขสินธารานนท์ 29 พรรคประชามติ นายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย 30 พรรคพลังไทยยุคใหม่ นายมนัส คงสะอาด 31 พรรคไทยรุ่งเรือง นายฉัตรชัย แนวพญา 32 พรรคเพื่อสตรีไทย นางสาวรวิภา กองแก้ว 33 พรรครากแก้วไทย นายรักษิต ศักดิ์ผิวฝาด 34 พรรคน้ำใจไทย นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ 35 พรรคไทยเสรีประชาธิปไตย นายมณฑล บุญวรรณ 36 พรรคคนสร้างชาติ นายล้วน นามสอน 37 พรรครวมไทยใหม่ นายบุญสวยโสภณ สกุลกิจเจริญชัย 38 พรรคสามัญชน นายปธานิน กล่อมเอี้ยง 39 พรรคสยามไทยแลนด์ นายสยามบารมี บารมีสยาม 40 พรรคปฎิรูปประเทศไทย นายนันธวัฒน์ ปรารภกุล 41 พรรคเห็นแก่ตัว นายกริช ตรรกบุตร
ประธาน กกต. กล่าวว่า กรณีมีอดีตสมาชิกพรรคการเมืองเก่ามาร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่อาจถูกมองเป็นนอมิ
นีของกลุ่มการเมืองเก่าได้ ซึ่ง กกต. ไม่มีอำนาจที่จะตัดสินในเรื่องนี้ เพราะหากมีเอกสารและคุณสมบัติที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็
สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้
สำหรับการยื่นคำขอจัดตั้งพรรคการเมืองยังสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้สิ้นสุดแค่สิ้นเดือนนี้ แต่หากมีการดำเนินการ
ขอจัดตั้งพรรคการเมืองล่าช้าก็อาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางธุรการของพรรคได้ทันตามกรอบเวลาเลือกตั้งในเดือน ก.
พ.62 ได้
โดยหลังจากนี้ กกต.จะเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมือง ให้แล้วเสร็จภาย
ใน 30 วัน ตามที่ได้มีการตั้งเป้าไว้ แต่ระยะเวลาอาจมีการคลาดเคลื่อน เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ร่วมตรวจสอบด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง