ป.ป.ช.กำหนดเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 10 ราย

ข่าวการเมือง 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 11:17 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 10 ราย 13 บัญชี ให้สาธารณชนทราบ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 ได้แก่ 1.นายสุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายกำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3.นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 4.นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา 5.นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และกรรมการธนาคารออมสิน

6.นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 7.นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย 8.นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 9.Mr. Kwek Kiat Jun กรรมการ บริษัท PTTOR SINGAPORE PTE. LTD. 10.นายยงยศ ครองพาณิชย์ กรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ