ข่าวอินโฟเควสท์
08:21 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย.62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนว…
08:19 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 22 เม.ย.62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังน…
08:18 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย.62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
08:17 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย:…
08:16 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: …

เลือกตั้ง'62: นิด้าโพล ระบุชาวบ้านเชียร์เพื่อไทย & อนาคตใหม่จับขั้วจัดตั้งรัฐบาล,เชื่อเศรษฐกิจ-ลดขัดแย้งหลังเลือกตั้ง

ข่าวการเมือง สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 19:35:37 น.
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนรื่อ
ง"การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง"ในหัวข้ออยากให้พรรคการเมืองพรรคไหนบ้างร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ปรากฎว่า ประชาชนส่วนใหญ่
25.78% อยากเห็นพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล
อันดับ   พรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล                 ร้อยละ
1         พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่                             25.78
2         พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคพลังประชารัฐ                      15.40
3         พรรคเพื่อไทย & พรรคประชาธิปัตย์                             7.26
4         พรรคเพื่อไทย                                            5.11
5         พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ                            5.03
5         พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ & พรรคเสรีรวมไทย                5.03
6         พรรคพลังประชารัฐ                                       3.35
7         พรรคเพื่อไทย & พรรคภูมิใจไทย                               3.27
8         พรรคประชาธิปัตย์                                       2.87
9         พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ & พรรคประชาธิปัตย์             2.63
10        พรรคเพื่อไทย & พรรคเสรีรวมไทย                              2.39
11        พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคอนาคตใหม่                         2.15
12        พรรคอนาคตใหม่                                        2.00
13        พรรคอนาคตใหม่ & พรรคเสรีรวมไทย                           1.84
14        พรรคพลังประชารัฐ & พรรคอนาคตใหม่                        1.60
15        พรรคเพื่อไทย&พรรคอนาคตใหม่ & พรรคประชาธิปัตย์               1.52
อื่น ๆ                                                         12.77
รวม                                                          100.00
ส่วนความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชน 74.30% ระบุว่า เศรษฐกิจ
ไทยจะดีขึ้น 20.27% ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม 4.63% ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง และ 0.80% ระบุว่า ไม่แน่ใจ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชน 42.38%
ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะลดลง 43.10% ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเท่าเดิม 13.65% ระบุว่า ปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองจะเพิ่มขึ้น และ 0.87% ระบุว่า ไม่แน่ใจ
นิดาโพลล์ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค.62 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการ
ศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่าง

หลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จาก

นั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่า

ความเชื่อมั่นที่ 95%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง