(เพิ่มเติม) เลือกตั้ง'62: กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหา"ธนาธร"มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นผู้สมัคร ส.ส.เปิดโอกาสชี้แจงภายใน 7 วัน

ข่าวการเมือง 23 เมษายน พ.ศ. 2562 18:49 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) เลือกตั้ง'62: กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่า ด้วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มี.ค.มีผู้ร้องว่า นายธนาธร ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 98 (3) และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) อันเป็นกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่านายธนาธรเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000

กกต.จึงมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธร โดยมอบหมายให้เลขาธิการ กกต.เป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 ข้อ 64 และให้ดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อกล่าวหาข้างต้น นายธนาธร มีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า นายธนาธรจะเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่คงต้องดูที่ตัวบทกฎหมายเป็นหลัก เพราะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ แต่หากเป็นกรณีการเลือกตั้งไม่สุจริตถือเป็นอำนาจ กกต.ที่จะพิจารณาได้เลย แต่ขณะนี้ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวถือว่ายังไม่ได้ข้อยุติ จึงต้องมาดูลักษณะว่าผิดกฎหมายใดและมาตราใด

พร้อมทั้งปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นว่ากรณีดังกล่าวจะให้ใบส้มหรือไม่เพราะขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลา

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวที่ผ่านมามีคณะกรรมการ 2 ชุดเป็นผู้พิจารณา ประกอบด้วย คณะกรรมการสืบสวนไต่สวน และคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อทำหน้าที่สรุปเรื่องส่งให้กับ กกต. ซึ่ง กกต.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เร็วที่สุดเพื่อแล้วเสร็จก่อนกำหนดประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พ.ค. แต่ทั้งหมดต้องรอให้นายธนาธรชี้แจงข้อกล่าวหาก่อน

อนึ่ง สำหรับบทลงโทษผู้มีลักษณะต้องห้ามฯ นั้น ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 151 ระบุว่า "ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

ในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็น ส.ส.ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและผลตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย

นายแสวง กล่าวถึง 66 สำนวนร้องเรียนผู้สมัคร ส.ส.ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด ซึ่ง กกต.กำลังทยอยพิจารณา และรวบรวมเพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอต่อสาธารณะ และจะแถลงทุกคดีให้ทราบ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ