เลือกตั้ง'62: กกต.ยันมีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามผู้สมัครส.ส.หลังวันเลือกตั้งได้

ข่าวการเมือง 25 เมษายน พ.ศ. 2562 15:29 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า กกต. มีอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหลังวันเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือทำไมไม่ตรวจสอบคุณสมบัติให้เสร็จสิ้นในวันสมัครรับเลือกตั้งในคราวเดียวกันนั้น คุณสมบัติ คือ ลักษณะประจำตัวบุคคล ต้องมีมาก่อนการได้มาซึ่งสิทธิหรือตำแหน่งตามกฎหมาย การกำหนดคุณสมบัติจะเป็นการกำหนดเพื่อให้ได้บุคคลลักษณเดียวกัน ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง กกต.สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ เพราะมีเอกสารรับรองหรืออ้างอิงทุกรายการ ส่วนลักษณะต้องห้าม คือ ลักษณะที่กำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามมิให้ผู้มีลักษณะบางประการที่กำหนดไว้ หรือพฤติกรรมที่ไม่สมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ณ วันรับสมัครเลือกตั้ง กกต.จะตรวจสอบได้เพียงลักษณะต้องห้ามที่มีข้อมูลอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีอยู่จำนวน 23 หน่วยงาน

แต่ถ้าเป็นลักษณะต้องห้ามอยู่ในความครอบครองของเอกชน อาจตรวจสอบยังไม่ได้ จึงต้องให้ผู้สมัครรับรองตนเองไว้ว่าเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม

หากภายหลังความปรากฎว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง กกต.จะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือกลังวันเลือกตั้ง หรือวันประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว

กรณีการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามที่กกต.ดำเนินการอยู่ เป็นกรณีมีผู้ร้องว่าอาจมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง กกต. จึงต้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจให้สิ้นกระแสความ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ