รัฐบาล เตรียมเสนอร่างกม. 9 ฉบับที่เข้า สนช.ไม่ทัน ให้ครม.ชุดใหม่พิจารณา

ข่าวการเมือง Monday July 15, 2019 18:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งหนังสือเวียนข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยให้ผู้บริหารกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งนำร่างพระราชบัญญัติที่ยังมิได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาทบทวนเพี่อพิจารณาวาระเสนอต่อรัฐสภาหรือไม่ รวม 9 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ .. (กระทรวงการคลัง)

2. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ.. (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

3. ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.. (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

4. ร่าง พ.ร.บ.ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.. (กระทรวงยุติรรรม)

5. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม)

6. ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. (กระทรวงยุติธรรม)

7. ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.. (กระทรวงยุติธรรม)

8. ร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ..(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

9. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.. (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ทั้งนี้ เพื่อจะได้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า สมควรร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อไปหรือไม่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ