ครม.พิจารณามาตรการส่งเสริมท่องเที่ยว-ประกันรายได้ชาวสวนยาง-บอร์ดการรถไฟฯ ชุดใหม่

ข่าวการเมือง Tuesday October 15, 2019 10:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประ โดยที่ประชุม ครม. เตรียมพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอ 18 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซัน แบ่งเป็น มาตรการระยะสั้น 11 มาตรการ และมาตรการระยะกลาง–ระยะยาว 5 มาตรการ ยังมีมาตรการที่เสนอเพิ่มเติมอีก 2 มาตรการ

โดยมาตรการเพิ่มเติม 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการลดค่าธรรมเนียมการลงจอดของสายการบินเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟล์ท) เพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า โดยในเรื่องนี้จะหารือกับ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) ขอให้ช่วยลดราคาค่าธรรมเนียมการลงจอดลงซึ่งจะช่วยจูงใจให้เครื่องบินชาร์เตอร์ไฟท์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 2.มาตรการปลดล็อกปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างของ ททท.ในต่างประเทศ ซึ่งมาตรการนี้ต้องไปหารือกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ เสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ตามที่มีมติจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 คือ อนุมัติการประกันรายได้ยางพารา 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบราคา 60 บาท/กก. น้ำยางสด 57 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย 23 บาท/กก. จากสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป และให้การช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่

โดยเมื่อ ครม.อนุมัติแล้ว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนยางในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 นี้ เป็นรอบแรก

ด้านกระทรวงคมนาคม เสนอรายชื่อคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ชุดใหม่ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา ซึ่งหากครม.เห็นชอบ บอร์ด รฟท.ชุดใหม่จะเริ่มประชุมตรวจสอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และนำเสนอแผนการก่อสร้างเสนอให้ ครม.เห็นชอบอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

กระทรวงการคลัง เสนอการควบรวมกิจการของบรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย), ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเชีย-มาเลเซีย-ไทย(IMT-GT) และรายงานกิจการประจำปีงบดุลบัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประจำปีบัญชี 2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกด้านการประมง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง และโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน, ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไช่เป็นมาตรฐานบังคับ

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จำนวน 3 ฉบับ

รวมทั้งการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ