(เพิ่มเติม) นายกฯ นำคนไทยประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น/กองทัพบกได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุดระดับกรม

ข่าวการเมือง Monday December 9, 2019 16:42 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) นายกฯ นำคนไทยประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น/กองทัพบกได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุดระดับกรม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยในช่วงต้น ได้มีการอ่านคำ แถลงของนายยูรี เฟโดตอฟ กรรมการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ที่สร้างแรงผลักดัน ในการปราบปรามการทุจริต ด้วยการรับฟังเสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่ ที่กำลังเรียกร้องความโปร่งใส และสร้างความเปลี่ยนแปลง ขณะ เดียวกันยังใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับการทุจริตและก่ออาชญากรรม

(เพิ่มเติม) นายกฯ นำคนไทยประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น/กองทัพบกได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุดระดับกรม

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า งานวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนของคนไทยในการต่อต้านการทุจริต สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรง ของปัญหานี้ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ทั้งในฝ่ายราชการและฝ่ายการเมือง มีการปรับปรุงกฎหมาย สร้าง ความโปร่งใสในการดำเนินการ ภาครัฐมีกระบวนการยุติการแทรกแซง และวางมาตรการคุ้มครองพยาน กำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด โดย เห็นว่าภาคเอกชน และประชาสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วม

ขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ปี 2560-2564 กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต เน้นวางรากฐานทางความคิด ไม่อดทนต่อการทุจริต ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์ โดยสิ่งสำคัญคือสร้างการรับรู้ และช่วยกันอย่างจริงจัง เพื่อให้การต่อต้านทุจริตเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไป

(เพิ่มเติม) นายกฯ นำคนไทยประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น/กองทัพบกได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุดระดับกรม

"การแก้ปัญหาทุจริตต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆ เช่น การเข้าแถว การเคารพกฎจราจร เพื่อไม่นำไปสู่ปัญหาการทุจริตอื่นๆ ที่สำคัญ กฎหมายจะเป็นกลไกหลักสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคน เพราะหากมีการกระทำผิดทุกอย่างก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย ไม่มีคำว่าคน จน ติดคุก คนรวยไม่ติดคุก" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยดีขึ้น ผู้กระทำผิดจะถูกต่อต้านและลงโทษจากหน่วยงานและ สังคม โดยแนวทางที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นได้ คือ การใช้แนวทางประชารัฐในการแก้ปัญหาอย่าต่อเนื่อง แม้การประเมิน สถานการณ์ทุจริตจะดีขึ้น แต่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันต่อไป รัฐบาลก็จะปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล ตนก็พร้อมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีหลัก สูตรการต่อต้านทุจริต สร้างการรับรู้ตั้งแต่เด็ก เพราะเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาแล้ว ในส่วนของจิตใจก็ต้องพัฒนาให้ทัน

"ขณะนี้ รัฐบาลทำงานหนักขึ้นมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา เพราะไม่มีกฎหมายพิเศษแล้ว ทุกคนต้องเข้าใจ แม้บางเรื่องอาจจะช้า ไม่ทันใจ สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องเข้าใจในการทำงาน ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสินให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย ก้าวล่วงใครไม่ได้" พล.อ. ประยุทธ์กล่าว พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2562 จำนวน 34 หน่วยงาน ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท

ประเภทหน่วยงาน         รายชื่อหน่วยงาน                  คะแนน
กรมหรือเทียบเท่า          กองทัพบก                    97.96
                กรมที่ดิน                     95.99
                สำนักงานกิจการยุติธรรม               95.76

รัฐวิสาหกิจ            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)           99.06
                การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)           97.62
                ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   96.43
                ธนาคารออมสิน                  96.31
                ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย            95.73
                บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด              95.66
                บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด           95.42

องค์การมหาชน           สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร             95.94
                องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 95.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             96.03

เทศบาลตำบล           เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน            98.82
                เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน              98.32
                เทศบาลตำบลดอนศิลา จ.เชียงราย           97.31
                เทศบาลตำบลเวียง จ.เชียงราย            96.44
                เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน              96.23
                เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย           95.97
                เทศบาลตำบลบะหว้า จ.สกลนคร            95.52
                เทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี           95.45

องค์การบริหารส่วนตำบล       องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จ.สิงห์บุรี         98.73
                องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่       96.78
                องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จ.นครปฐม        96.04
                องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก จ.ลพบุรี         95.47
                องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จ.ลพบุรี         95.46
                องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี        95.43
                องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด จ.ปราจีนบุรี       95.35
                องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด จ.นนทบุรี        95.29
                องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จ.สุพรรณบุรี       95.25
                องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี        95.25
                องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม จ.ลพบุรี        95.17

จังหวัด             จังหวัดนครพนม                   95.50

องค์กรศาล            สำนักงานศาลยุติธรรม                97.03

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานและองค์กรที่ได้รับรางวัล ซึ่งถือเป็นการขยายความรับรู้ในทางที่ดี ทั้ง ยังเป็นการนำร่อง เชื่อมโยงเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกพื้นที่ และย้ำว่าความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนคือสิ่งสำคัญในช่วงเวลา เปลี่ยนผ่านประเทศในสิ่งที่ดีกว่าในทุกมิติ

โดยในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวนำคนไทยทั่วประเทศร่วมกันประกาศเจตนารมย์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลว่า ขอ ประกาศเจตนารมย์ว่า จะประพฤติปฎิบัตตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสาและพร้อมทำความดีด้วยหัวใจตลอดไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ