ครม.เตรียมยกเว้นเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงปีใหม่,พาณิชย์เสนอประกันรายได้ข้าวโพด, คลังรายงานหนี้สาธารณะ

ข่าวการเมือง Wednesday December 11, 2019 10:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน โดยมีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน

กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคา 8.50 บาท/กิโลกรัม ระดับความชื้นไม่เกิน 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ที่เพาะปลูกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างได้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2562/2563 ตามเงื่อนไขที่กำหนด วงเงินรวม 26,000 ล้านบาท รวมทั้งการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2562/2563 จำนวน 1 ล้านตัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท และสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท

ส่วนกระทรวงการคลัง เสนอรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอผลการประชุคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่าง ไทย-เมียนมา (JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 9

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พร้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน 3 ฉบับ

ด้านกระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มกรอบอัตรากำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2,247 อัตรา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2562 เพิ่มเติม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ