กกต.ประกาศรับรอง"เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์" เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2

ข่าวการเมือง Tuesday February 25, 2020 16:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กกต.ได้ออกประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 127 ซึ่งนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 144,579 คน มาแสดงตนจำนวน 90,060 คน คิดเป็น 62.29% มีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ จำนวน 90,060 บัตร แบ่งเป็น บัตรดี จำนวน 84,779 บัตร คิดเป็น 94.14%, บัตรเสีย จำนวน 2,800 บัตร คิดเป็น 3.11% และ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 2,481 บัตร คิดเป็น 2.75%

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน มีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็น 12.24% แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 2,800 บัตร คิดเป็น 3.11% เท่านั้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ