ครม.อนุมัติแต่งตั้ง-โยกย้ายผู้ว่าราชการ-ข้าราชการระดับสูงมหาดไทย 26 ตำแหน่ง

ข่าวการเมือง Tuesday September 8, 2020 18:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 26 ราย ดังนี้

1. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

2. นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

3. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

4. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

5. นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

6. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

7. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

8. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

9. นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

10. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

11. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

12. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

13. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

14. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

15. นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

16. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

17. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

18. นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

19. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

20. นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

21. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

22. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

23. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

24. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

25. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

26. นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ