มท.1 เตรียมเสนอเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าครม.สัปดาห์หน้า ก่อนกกต.เคาะวัน

ข่าวการเมือง Thursday October 1, 2020 15:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้พิจารณาหลังจาก ครม.มีมติเลือกรูปแบบการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว

"ประเด็นสำคัญเมื่อ กกต.ประกาศการเลือกตั้ง ผู้บริหารชุดเดิมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที" พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว
สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับ อปท. เตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และอปท.ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า เมื่อครม.เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในรูปแบบใดแล้ว ทางสำนักงาน กกต.จะนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วต่อไป

ในวันนี้ กระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน กกต.ได้ประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยในส่วนของ กกต.ได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้สำหรับควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศในราชกิจจนเบกษาครบถ้วนแล้ว การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้งจำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ