กกต.ให้เลือกตั้งเทศบาลใหม่ 5 แห่ง หลังคะแนนผู้สมัครครั้งก่อนแพ้โหวตโน

ข่าวการเมือง Thursday April 22, 2021 13:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กกต.ให้เลือกตั้งเทศบาลใหม่ 5 แห่ง หลังคะแนนผู้สมัครครั้งก่อนแพ้โหวตโน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีใหม่ จำนวน 5 แห่งด้วยกัน หลังปรากฏข้อเท็จจริงจากการนับคะแนนว่า มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีบางคนไม่ได้รับเลือกตั้ง เพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด (โหวตโน) ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 110 และมาตรา 111 ประกอบด้วย

กรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลสมัครรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนที่จะพึงมีในเขตการเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนไม่ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 คน

2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 คน

3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 คน

กรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 111 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีสมัครรับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุว่าไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1.การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 คน

2.การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 คน

โดยผู้สมัครรายเดิมทุกรายที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดดังกล่าว ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย กำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค.64 วันรับสมัครระหว่างวันที่ 14-18 เม.ย.64 ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลนั้นๆ

ส่วนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองยาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม กำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค.64 วันรับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ