เช็ครายชื่อข้าราชการการเมือง "เผ่าภูมิ" นั่งเลขาคลัง/"ณัฐพล" เลขากห./"ไตรศุลี " เลขามท.1

ข่าวการเมือง Wednesday September 13, 2023 16:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

*กระทรวงการคลัง

1. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

2. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3. นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*กระทรวงคมนาคม

1. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

2. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. นายวัลลภ รุจิรากร ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

*กระทรวงพาณิชย์

1. นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นายปัญญา ชวนบุญ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์)

3. นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

4. นายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์)

*กระทรวงกลาโหม

1. พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*กระทรวงมหาดไทย

1. นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*กระทรวงสาธารณสุข

1. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นาวาอากาศตรี พลเทพ สุนทโร ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

*กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. นายกิตติ เชาวน์ดี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

*กระทรวงการต่างประเทศ

1. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2. นายธนรัช จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

3. นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

*กระทรวงศึกษาธิการ

1. นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายวิศรุต ปู่เพ็ง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายนพ ชีวานันท์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4. นายพิษณุ พลธี ดำรงตำแหน่งผู้ ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

*กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม *กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

*กระทรวงแรงงาน

1. นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

*สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1. นายสมคิด เชื้อคง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

2. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

3. นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

4. นายชัย วัชรงค์ ดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ