ครม. นัดแรกปี 67 จับตาเคาะคุมดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลุ้นตัวเลขค่าไฟ

ข่าวการเมือง Tuesday January 2, 2024 09:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

วันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งแรกของปี 67 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน

วาระที่ต้องจับตา คือ กระทรวงพลังงาน รายงานมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้องเพลิง (กบน.) ตามมติที่ประชุม กบน. รายงานมาตรการรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน จะนำการปรับลดค่าไฟฟ้าที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม. โดยเบื้องต้นจะปรับค่าไฟฟ้าในราคาต่ำกว่า 4.20 บาท ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. 67 ตามวงรอบของ FT

  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอการลงนามพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไข ความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้าบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ... (ยกเลิกค่าธรรมเนียมหอการค้า)
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดินหัวงาน และอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนวาระเพื่อทราบ ได้แก่

  • กระทรวงสาธารณสุข เสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ให้ ครม. รับทราบเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคสู่ 30 บาทรักษาทุกโรคพลัสตามนโยบายรัฐบาล
  • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
  • กระทรวงพลังงาน เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 และประจำปี 2565
  • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
  • กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ สำหรับข้าราชการกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. ...
  • สภาผู้แทนราษฎร เสนอญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจาณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวม 11 ญัตติ

นอกจากนี้ คาดว่าในการประชุมครม.วันนี้ จะหารือกันถึงการเตรียมความพร้อมชี้แจงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาในวาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ม.ค.67


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ