นายกฯ เตรียมนำประชุมครม.สัญจร "พะเยา" 18-19 มี.ค. กำชับลดผู้ติดตามลงพื้นที่

ข่าวการเมือง Tuesday February 20, 2024 17:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดพะเยา และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 67 โดยมีการมอบหมายภารกิจ ดังนี้

1. การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี

2. การประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มอบหมายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณและกระทรวงมหาดไทย เป็นฝ่ายเลขานุการ

3. การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีและวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี ดำเนินการจัดประชุม ตลอดจนรวบรวม กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ/แผนงานสำหรับวาระกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่จะนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

4. การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จัดกำหนดการตรวจราชการในภาพรวมของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 67

5. การอำนวยความสะดวกให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการและอำนวยความสะดวกด้านที่พักของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี การเดินทาง และกำหนดการในภาพรวมของนายกรัฐมนตรี

6. การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในการดูแลการรับเรื่องร้องเรียน และปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

7. การประชาสัมพันธ์ ให้กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก และโฆษกกระทรวงดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน

8. การรักษาความปลอดภัย ให้กองทัพภาคที่ 1 กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและรักษาความปลอภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

*นายกฯ กำชับลดผู้ติดตามลงพื้นที่

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม. เน้นย้ำการลดจำนวนผู้ติดตามระหว่างที่การลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ อย่าทำให้เกิดปัญหาต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจราจร เนื่องจากนายกรัฐมนตรีกังวลในเรื่องนี้ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีทุกคนจึงได้รับการเน้นย้ำในเรื่องนี้ โดยนายกรัฐมนตรีขออย่ากังวลเรื่องบารมีแต่อยากให้ลดจำนวน และติดตามจำนวนที่จำเป็นเท่านั้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ