ดัชนีการเมืองไทย ก.พ.เหลือ 5.16 เต็ม 10 พอใจรัฐบาลแก้หนี้นอกระบบ-ฝ่ายค้านตรวจดิจิทัลวอลเล็ต

ข่าวการเมือง Friday March 1, 2024 10:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ดัชนีการเมืองไทย ก.พ.เหลือ 5.16 เต็ม 10 พอใจรัฐบาลแก้หนี้นอกระบบ-ฝ่ายค้านตรวจดิจิทัลวอลเล็ต

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จากการสำรวจความคิดเห็นจาก ประชาชนทั่วประเทศ ทุกสาขาอาชีพ จำนวน 2,335 คน มีคะแนนภาพรวมเฉลี่ย 5.16 คะแนน ลดลงเล็กน้อยจาก 5.48 คะแนน ในเดือนมกราคม 2567 โดยทุกตัวชี้วัด มีค่าคะแนนลดลง

สำหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน 5.52 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ปัญหาความ ยากจน 4.78 คะแนน

ขณะที่นักการเมือง "ฝ่ายรัฐบาล" ที่มีบทบาทโดดเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ คือ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รม ว.คลัง ส่วนนักการเมือง "ฝ่ายค้าน" ที่มีบทบาทโดดเด่น คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล

สำหรับ "ผลงานฝ่ายรัฐบาล" ที่ประชาชนชื่นชอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ คือ แก้หนี้นอกระบบ ส่วน "ผลงานฝ่ายค้าน" ที่ ประชาชนชื่นชอบ คือ การตรวจสอบโครงการต่างๆ เช่น ดิจิทัลวอลเล็ต

 • ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทย 25 ประเด็น เรียงลำดับจากค่าคะแนนสูงสุดไปถึงต่ำสุด (คะแนนเต็ม
10) ดังนี้
     อันดับ                    ก.พ.67     ม.ค.67
     1.ผลงานของฝ่ายค้าน               5.52      5.60
     2.ผลงานของนายกรัฐมนตรี             5.43      5.70
     3.การมีส่วนร่วมของประชาชน            5.33      5.58
     4.ความมั่นคงของประเทศ             5.33      5.71
     5.เสถียรภาพทางการเมือง             5.32      5.62
     6.สิทธิและเสรีภาพของประชาชน           5.28      5.77
     7.การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม           5.27      5.58
     8.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม     5.26      5.57
     9.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้      5.23      5.54
     10.การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง      5.23      5.55
     11.สภาพสังคมโดยรวม               5.22      5.70
     12.ผลงานของรัฐบาล               5.21      5.53
     13.การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน       5.18      5.59
     14.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ        5.16      5.55
     15.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า         5.16      5.64
     16.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม            5.14      5.33
     17.กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม           5.14      5.42
     18.การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส      5.07      5.18
     19.ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน           5.04      5.47
     20.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          5.03      5.48
     21.ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ       5.03      5.26
     22.การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล         4.94      5.25
     23.ราคาสินค้า                  4.88      5.04
     24.การแก้ปัญหาการว่างงาน             4.87      5.26
     25.การแก้ปัญหาความยากจน             4.78      5.15
      ภาพรวม                   5.16      5.48
 • นักการเมืองที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 67
 • ฝ่ายรัฐบาล
     1.นายเศรษฐา ทวีสิน              51.15%
     2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล              24.87%
     3.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร            23.98%
 • ฝ่ายค้าน
     1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์             68.41%
     2.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล             16.61%
     3.นายชัยธวัช ตุลาธน              14.98%
 • ผลงานที่ประชาชนชื่นชอบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 67
 • ฝ่ายรัฐบาล
     1.แก้หนี้นอกระบบ                41.67%
     2.กระตุ้นการท่องเที่ยว ฟรีวีซ่า           33.06%
     3.โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่           25.27%
 • ฝ่ายค้าน
     1.ตรวจสอบโครงการต่างๆ เช่น ดิจิทัลวอลเล็ต     57.93%
     2.อภิปรายกฎหมายประมง, คำนำหน้านาม       25.52%
     3.ติดตามคดีนักโทษการเมือง พักโทษทักษิณ       16.55%

นายยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ภาพรวมของดัชนีการเมืองไทยของเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 5.16 คะแนน ลดลงจากเดือนที่แล้ว โดยมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองในเดือน นี้ไม่มีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนด้วย ความระมัดระวังในการสื่อสารมากขึ้น และเน้นการลงพื้นที่ทำงาน ซึ่งได้คะแนนถึง 51.15%

ขณะที่การครองพื้นที่สื่อเดือนนี้ ยังเป็นข่าวของฝ่ายค้าน โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.52 คะแนน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งเพิ่งกลับสู่สถานภาพการเป็น สส.ได้คะแนนถึง 68.41% ที่น่าสนใจคือ ผลงานตรวจสอบในเรื่องดิจิทัลวอ ลเล็ตของฝ่ายค้าน ได้คะแนนถึง 57.93% ในเดือนนี้ปัญหาเศรษฐกิจกลับมีความโดดเด่นมากกว่าปัญหาการเมือง

"รัฐบาลต้องเร่งประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งผลงานยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน เห็นได้จากตัวชี้วัดที่คะแนน ต่ำสุดคือ การแก้ไขปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.78 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอยู่มาก แม้ว่าตัวเลขความพึงพอใจในการแก้หนี้นอกระบบจะสูงถึง 41.67% ก็ตาม" นายยอดชาย ระบุ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ