พาณิชย์ ผลักดันหมู่บ้านทำมาค้าขาย สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก

ข่าวเศรษฐกิจ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 15:47 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจึงได้จัดทำโครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย"ขึ้น โดยส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนสามารถทำการค้าขายได้ด้วยตนเองและเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โดยจะเข้าไปสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเกษตร กลุ่มแม่บ้าน มีการยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งมากขึ้น

สำหรับแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขาย กรมการค้าภายในจะเข้าไปสำรวจดูว่าหมู่บ้านนี้ผลิตสินค้าอะไร มีการจำหน่ายอย่างไร และจะเข้าไปผลักดันให้มีการรวมตัวกัน จัดที่ค้าขายให้เป็นรูปแบบเดียวกัน หรือปรับมาตรฐานร้านค้าให้ใกล้เคียงกัน จากนั้นจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยฝึกอบรมในการทำธุรกิจ ทั้งการทำบัญชี การเงิน การทำการตลาด การบริหารจัดการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง ซึ่งจะรวมไปถึงการเข้าไปช่วยสร้างเรื่องราวให้กับหมู่บ้านทำมาค้าขาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังจะเข้าไปช่วยเหลือในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดการจำหน่ายสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างหมู่บ้านทำมาค้าขายไปยังหมู่บ้านอื่นทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด รวมถึงเชื่อมโยงไปยังตลาดกลาง ตลาดชุมชน รวมทั้งจะผลักดันให้มีการใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ ในการจำหน่ายสินค้าของหมู่บ้านทำมาค้าขายด้วย

รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้ต่อการดำรงชีพ และยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าทางการค้าในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งจากระดับฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายในการเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายในปีนี้ จำนวน 10 แห่ง และจะผลักดันให้มีหมู่บ้านทำมาค้าขายใน 76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่งต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ