กอช. แจงทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์มีสิทธิรับเงินออมของสมาชิกที่เสียชีวิตคืนได้ทั้งจำนวน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 4, 2017 10:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กอช. เป็นโอกาสการออมของผู้มีรายได้น้อย หรือผู้มีอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำ โดยมีกลไกคือเริ่มออมให้เร็ว เมื่อมีเวลาออมนานเงินออมก็จะงอกเงยขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นเงินสะสมของสมาชิกเอง เงินสมทบที่ได้จากรัฐบาล และดอกผลจากการลงทุนของทั้งเงินสะสมและเงินสมทบ เพื่อให้สมาชิกมีเงินออมมากพอจนมีสิทธิได้รับบำนาญเมื่ออายุครบ 60 ปี และรับทุกเดือนตลอดชีวิต

หากสมาชิกเสียชีวิต ทั้งก่อนอายุครบ 60 ปี และเมื่อเริ่มรับบำนาญหลังจากอายุครบ 60 ปีแล้ว ผู้เป็นทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์สามารถขอรับเงินออมของสมาชิกผู้เสียชีวิตคืนจาก กอช.ได้ทั้งจำนวน ประกอบด้วย เงินสะสม หรือเงินต้นที่สมาชิกออมเอง พร้อมดอกผล และเงินสมทบที่รัฐบาลให้สมาชิก พร้อมดอกผล ซึ่งผู้รับผลประโยชน์ตามรายชื่อที่สมาชิกแจ้งไว้ต่อ กอช. จะได้รับเงินคืนไปทั้งหมดในครั้งเดียว กรณีสมาชิกไม่ได้แจ้งชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ กอช. จะจ่ายเงินคืนให้กับทายาทตามที่กฎหมายกำหนด หากสืบแล้วไม่พบทายาทตามลำดับขั้นของกฎหมาย เงินออมทั้งหมดของสมาชิกจึงจะตกเป็นเงินกองทุน ดังนั้น สมาชิกจึงควรระบุรายชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ให้ครบถ้วน หากสมาชิกเกิดเสียชีวิตขึ้นมาผลประโยชน์ของการออมทั้งหมดจะได้ตกเป็นของบุคคลตามความประสงค์ของสมาชิกอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิก กอช.เสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินในกองทุนของสมาชิกผู้เสียชีวิตคืนได้ ณ ที่ทำการสาขาธนาคารหน่วยรับสมัครทั้ง 4 ธนาคาร สาขาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อ ณ สาขาที่ได้สมัครสมาชิกไว้ในครั้งแรก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ