พาณิชย์ จัดทำฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ช่วยธุรกิจ SMEs เข้าถึงบริการ Startup

ข่าวเศรษฐกิจ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 09:02 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้สร้างเว็บไซต์เชื่อมธุรกิจ SMEs กับ Startup ภายใต้ชื่อ Smart Directory โดยแบ่งระบบเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ "Explore Solution" ส่วนที่ให้ SMEs ทิ้ง Pain Point ที่กวนใจธุรกิจ โดยระบบจะเชื่อมโยงบริการจาก Startup สู่แนวทางแก้ไขปัญหาของธุรกิจ SMEs (Business Solution) ได้ตรงจุด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 150 ล้านบาท "Startup" เพิ่มพื้นที่แนะนำตัวเองให้ SMEs ได้รู้จักและก้าวเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการ สุดท้ายส่วนการแบ่งปันทางลัดความสำเร็จของธุรกิจ Startup และ SMEs ด้วยนวัตกรรมผ่านหัวข้อ Success Stories

ทั้งนี้เป็นภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กรมฯ ดูแลการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปสู่การเป็น Smart Enterprise รวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ Startup ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง เป็นที่รู้จักและเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาธุรกิจของ SMEs ได้ ซึ่งกรมฯ ตระหนักว่าการจัดทำฐานและเชื่อมโยงข้อมูลของธุรกิจ Startup และ SMEs จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ รวมทั้งเกิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดรับกับปัญหาการทำธุรกิจ (Pain Point) ของ SMEs ได้ตรงจุดและต่อยอดได้ในระยะยาว

          "กรมฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ http://smart-directory. co.th เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ SMEs อย่างมาก ซึ่งไฮไลท์สำคัญของเว็บไซต์นี้คือส่วน Explore Solution จะช่วยเชื่อมโยงปัญหาการทำธุรกิจของ SMEs (Pain Point) ให้เข้าสู่บริการของ Startup ตามปัญหาการดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ, การตลาด, การเงินและบัญชี, ขนส่งและจัดเก็บสินค้า, e-Commerce และตามประเภทธุรกิจเป้าหมาย 7 ประเภท ได้แก่ ท่องเที่ยวและโรงแรม, สินค้า/บริการไลฟ์สไตล์, อาหารและการเกษตร, บริการสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์, นวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดย่อม     และการศึกษา ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ของระบบจะให้ SMEs เลือกปัญหาทางธุรกิจที่พบเจอ อาทิ การคืนสินค้าจากลูกค้า การเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ การจ่ายเงินออนไลน์ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น หรือ SMEs สามารถแจ้งปัญหาเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากที่ระบบกำหนด จากนั้นระบบจะทำการจับคู่กับ Startup เพื่อแก้ปัญหาตามที่แจ้งไว้และรายงานผลกลับไปที่ SMEs ผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งเอาไว้ บริการนี้จะทำให้ SMEs สามารถแก้ปัญหาได้โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก Startup มาใช้ให้ธุรกิจเติบโต" น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าว

ขณะเดียวกันผู้ใช้ระบบที่เป็น Startup สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมในส่วนหัวข้อ Startup เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ SMEs มีโอกาสพบเห็นและช่วยแนะนำบริการของ Startup ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านเว็บไซต์ Smart Directory ปัจจุบันมี Startup เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 104 ราย สามารถจับคู่และช่วยแก้ปัญหาให้กับ SMEs แล้วจำนวน 63 ธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 150,656,920 บาท นอกจากนี้ยังมีหัวข้อ Success Stories ที่จะเปิดพื้นที่ให้ Startup และ SMEs ได้ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของธุรกิจจนกระทั่งประสบความสำเร็จในปัจจุบันด้วยการยกระดับตนเองสู่ Smart Enterprise ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทางลัดการทำธุรกิจให้สำเร็จแก่ผู้เข้าใช้งานระบบ

สำหรับการจัดทำเว็บไซต์ Smart Directory ในครั้งนี้กรมฯ คาดหวังว่าจะช่วยให้ SMEs สามารถนำบริการของ Startup มาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไข Pain Point และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึง Startup ได้ขยายโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยงพื้นที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ (Business Solution) ระหว่างธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบให้เกื้อกูลกันทางธุรกิจได้ต่อไป


แท็ก ข้อมูล   SME  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ