ข่าวอินโฟเควสท์
12:26 รมว.พาณิชย์สหรัฐตั้งเป้าสรุปผลการตรวจสอบรถยนต์นำเข้าปลายเดือนก.ค.หรือส.ค.   นายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แสดงความกระตือรือร้น…
11:29 สธ.เล็งขยายคลินิกโรคหืด-ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลัง WHO คาดเป็นเหตุการตายอันดับ 3   นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยเตรียมขยา…
11:16 โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักรัฐธรรมนูญ/สนับสนุนลงโทษประหารชีวิต   สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยประชาชนร้อยละ 50.6 ยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร…
10:10 สหรัฐ-เกาหลีใต้ตกลงระงับการซ้อมรบร่วมเพิ่มอีก 2 รายการ   กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐและเกาหลีใต้เห็นพ้องที่จะระงับการซ้อมรบร่วมที่กำล…
10:03 THAI เซ็นสัญญาร่วมทุนก่อตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภากับ Airbus   นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI…

สศก.เผยความสำเร็จการผลิตข้าวอินทรีย์ที่นครพนมใช้หลัก ตลาดนำการผลิต

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 08:44:11 น.

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดนครพนมในปี 2560 พบว่า มีเกษตรกรปลูกข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 996 ราย พื้นที่ปลูก 11,660 ไร่ ประมาณการผลผลิต 5,052 ตัน โดยมีเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (มกษ.) แล้วจำนวน 133 ราย พื้นที่ปลูก 796.50 ไร่ และได้รับมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ ได้แก่ EU USDA JAS และ COR จำนวน 863 ราย พื้นที่ปลูก 10,864  ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิแดง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างแบรนด์สินค้าข้าวอินทรีย์ รวมทั้งดึงกลวิธีการตลาดนำการผลิตมาปรับใช้ และย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือหัวใจสำคัญ สู่การเป็นฐานการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานของประเทศ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีผลิตภัณฑ์ข้าวสารอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ มากมาย อาทิ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ยี่ห้อข้าวสุข) วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน (ยี่ห้อพญาหงส์) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ยี่ห้อเพชรไพศาล) และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านฝั่งแดง (ยี่ห้อข้าวคุณแม่) นอกจากข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงยี่ห้อต่าง ๆ แล้ว จังหวัดนครพนมยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ด้วย เช่น จมูกข้าวผง ซีเรียลข้าว ข้าวเกรียบ น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ แชมพูข้าว สบู่น้ำนมข้าว เครื่องสำอางเซรั่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยมีช่องการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ ร้านค้าประจำกลุ่ม ตลาดสีเขียวภายในจังหวัด ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตัวแทนจำหน่าย และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ความสำเร็จดังกล่าวยึดหลัก "ตลาดนำการผลิต" ผ่านความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐบาล  ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งและยกระดับจากเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านสู่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มีการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง มีการเชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเน้นทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะถัดไปของจังหวัดได้มีการกำหนดไว้ในแผนการพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564 โดยเน้นยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้การรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอินทรีย์  และโครงการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิแบบครบวงจร พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้บริโภคตระหนัก รู้จัก และยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปี 2560 จังหวัดนครพนมยังได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงสีข้าวอินทรีย์ขนาด 80 ตัน พร้อมอุปกรณ์การตลาด สำหรับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแผนการพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว โดย สศท.3 จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง