ข่าวอินโฟเควสท์
17:07 คสช.ออกคำสั่ง ม.44 ให้"พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร"พ้นจากตำแหน่งเลขา ปปง.   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ…
17:07 UPA และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 26.51 ลบ.   บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด…
17:07 NTV ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 88.02 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถ…
17:06 RAM และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 330.67 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่…
17:06 PREB และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 104.12 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที…

ก.คมนาคม-ก.ท่องเที่ยว MOU ตั้งคกก.ร่วมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงท่องเที่ยวเมืองรอง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 17:52:21 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เผยได้ประชุมหารือร่วมกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม และปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมทั้งลงนามในข้อตกลงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยมี รมว.คมนาคม และรมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นที่ปรึกษาร่วม และมีปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯเป็นประธานกรรมการร่วม โดยอำนาจหน้าที่คณะกรรมการร่วมฯ จะกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด  ประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก ทั้งถนน รถไฟ ขยายสนามบิน และขนส่งทางน้ำ ซึ่งกระทรวงคมนาคมลงทุนโดยคำนึงเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะช่วยชี้เป้าให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางใหม่ เปิดเส้นทางบินในตลาดใหม่ในภูมิภาค การพัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว การแก้ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพยายามจัดสรรเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ หรือการพัฒนาถนน เติมเต็ม ปรับปรุงโครงข่ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไหน จะมีความชัดเจนและตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวจากการทำงานร่วมกัน

ด้านนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยว กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมฯ จะเป็นการนำไปสู่การทำงานในระดับปฏิบัติการได้รวดเร็วกว่าเดิม และเป็นโครงสร้างที่ทำให้การทำงานในภาคสนามเกิดความต่อเนื่อง สามารถพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขได้รวดเร็ว ส่วนที่เกินอำนาจต้องเสนอเข้าส่วนกลาง ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีนโยบายและแผนในการท่องเที่ยวเมืองรอง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะช่วยชี้เป้า จุดที่ต้องเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ทั้งทางบก ราง น้ำ อากาศ เช่น รถโดยสารสาธารณะบริการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือใหม่ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ดำเนินการเรื่องเมืองรอง พื้นที่รองด้านการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างทำเงื่อนไขการกำหนดมาตรการด้านภาษี นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ในการลดหย่อน การท่องเที่ยวเมืองรองภายในปีนี้ วงเงิน 15,000 บาท  โดยมี 55 จังหวัดรองแล้ว ยังต้องกำหนดเรื่องพื้นที่รองในจังหวัดหลัก เพื่อนำมารรวมด้วยในมาตรการด้านลดหย่อนภาษี ตามมติครม.

ส่วนการชี้เป้าจุดเชื่อมเมืองหลัก เมืองรอง ขณะนี้เมืองสำคัญ เช่น สุโขทัย ควรมีบริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวจะต้องตรวจดูทุกจุด แหล่งท่องเที่ยว ในเมืองรองที่เข้าไปไม่ถึงเพราะไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะมีการจัดชั้น จำแนก เมืองรอง ตามจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อจัดแผนด้านการขนส่งให้เหมาะสม ตามความต้องการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง