ธปท.ประกาศผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มูลค่า 1.2 หมื่นลบ.ที่ 3.3285%

ข่าวเศรษฐกิจ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11:10 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

                    ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
                    ประมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
               กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้
ThaiBMA Symbol                  LB366A
ISIN CODE                   TH062303G606
CFI Code                     DBFTFR
วันชำระเงิน                   20/07/2561
วันครบกำหนด                   17/06/2579
อายุ                       (17.92 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               3.40
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)       -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)               12,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         11,650.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)        3.290-3.370
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       3.3285
Bid Coverage Ratio                1.37
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)        350.00

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ