ข่าวอินโฟเควสท์
12:36 YNP และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 91.27 ลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันท…

ธปท.เผยผลการตอบแทนพันธบัตร ธปท.มูลค่า 2 หมื่นลบ.ที่ 2.1763%

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 10:39:09 น.
ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
ประมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้
ThaiBMA Symbol                                   BOT219A
ISIN CODE                                     TH0655031902
CFI Code                                         DBFTFR
วันชำระเงิน                                        12/11/61
วันครบกำหนด                                      24/09/64
อายุ                                             (2.87 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)                                2.09
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)                    -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)                              20,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)                   19,800.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)                2.145-2.189
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)              2.1763
Bid Coverage Ratio                                3.58
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)                       -
ข่าวที่เกี่ยวข้อง