ธปท.ประกาศผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มูลค่า 5 พันลบ.อยู่ที่ 3.3415%

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday January 9, 2019 11:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธปท.ประกาศผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มูลค่า 5 พันลบ.อยู่ที่ 3.3415%

ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้

ประมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562

กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้

ThaiBMA Symbol                  LB466A
ISIN CODE                   TH062303Q605
CFI Code                     DBFTFR
วันชำระเงิน                   11/01/2562
วันครบกำหนด                   17/06/2589
อายุ                       (27.45 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               2.875
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)       -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)               5,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         4,750.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)        3.290-3.370
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       3.3415
Bid Coverage Ratio                2.54
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         250.00
+

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ