รมว.คลัง ลงพื้นที่ลำปาง ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 12:07 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังติดตามคณะของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในการลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการฝึกอาชีพว่า ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาต่อยอดสร้างรายได้ และเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อาทิ การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าวอินทรีย์ สับปะรด การปลูกพืชอินทรีย์ การทำขนมไทย การนวดแผนไทย และการผลิตเครื่องจักสาน เป็นต้น ซึ่งพบว่าหลังการฝึกอาชีพแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีงานทำ มีรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และมีเงินออมมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังจะเปิดให้มีการฝึกอบรมอาชีพอีกครั้งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าฝึกอบรม และจะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดลำปางนี้ด้วย

รมว.คลัง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม มาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งมาตรการต่างๆ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย มีงานทำ มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ