ข่าวอินโฟเควสท์
01:39 FAA เชิญเจ้าหน้าที่การบินพลเรือนทั่วโลกประชุม 23 พ.ค.หารือโบอิ้ง 737 MAX   สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA) แถลงในวันนี้ว่า FAA จะเชิญเจ…
00:30 เจ้าหน้าที่ศรีลังกาหั่นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีเหลือ 253 ราย ไม่ใช่ 359 ราย   กระทรวงสาธารณสุขของศรีลังกา แถลงในวันนี้ว่า เหตุการณ์ร…
00:05 บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัว นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจส…
23:55 ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นจากคำสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย กังวลเศรษฐกิจโลก   ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นในวันนี้ จากคำสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่า…
23:36 รัฐบาลอังกฤษเตือนประชาชนเลี่ยงเดินทางไปศรีลังกา หวั่นเกิดการโจมตีครั้งใหม่   รัฐบาลอังกฤษออกประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังศรีลั…

ครม.อนุมัติช่วยเหลือเกษตรกรปลูกพืชหลังนาประเภทพืชไร่-พืชผัก ไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 19:16:47 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก จำนวน 4.87 ล้านไร่ ตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 31 พ.ค.62, พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง และภาคใต้ จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2 ส่วนพื้นที่ภาคใต้ จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 ส.ค.

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน มี.ค.-ก.ย.62 โดยใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลัง และอนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.62 ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,922 ล้านบาท

สำหรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เป็นการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะ งบดำเนินงานที่จะต้องได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการคลังก่อนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 และให้ขอทำความตกลงกับ สงป. ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 ต่อไป

ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมโอนเงินในกรอบวงเงิน 2.2729 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส.เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปตามผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง

ขณะที่ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ ได้แก่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการยืนยันสิทธิ์และออกใบรับรอง และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/รับรองพื้นที่ให้ผลผลิต เป็นต้น ในกรอบวงเงิน 8.1546 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หรือรายการ ที่คาดว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายหรือจากรายการที่มีผลการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารโครงการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง