ศูนย์วิจัยกสิกรฯ มองปัญหาฝุ่นละอองพื้นที่ภาคเหนือไม่กระทบภาพรวมท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ปีนี้ คาดรายได้ยังโต 2.2% YoY

ข่าวเศรษฐกิจ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 11:17 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ มองปัญหาฝุ่นละอองพื้นที่ภาคเหนือไม่กระทบภาพรวมท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ปีนี้ คาดรายได้ยังโต 2.2% YoY

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 (11-17 เมษายน 2562) น่าจะสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องเป็นมูลค่าประมาณ 28,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% (YoY)

"แม้สภาพอากาศร้อนจัด ปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ รวมถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายจังหวัดภาคเหนือ อาจมีผลต่อการวางแผนท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวอยู่บ้าง แต่บรรยากาศโดยรวมที่ยังเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากจำนวนวันหยุดยาวหากรวมการหยุดเพิ่ม และการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในหลายพื้นที่ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง" ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ ยังคงมีบรรยากาศที่ดีดังเช่นทุกปี โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในช่วง 7 วัน ของเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 12,200 ล้านบาท (การประมาณการค่าใช้จ่ายนี้ จะรวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางกลับบ้านและมีการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่วางแผนท่องเที่ยวในช่วงนี้ทั้งพัก-ค้างและไปแบบเช้า-เย็นกลับ) อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน นักท่องเที่ยวไทยจะนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างความท้าทายต่อตลาดการท่องเที่ยวในประเทศเช่นกัน

จากผลการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนกรุงเทพฯ นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวระยะใกล้ อาทิ ชลบุรี (พัทยา) เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และกาญจนบุรี เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า จากผลสำรวจพบว่า คนกรุงเทพฯ เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ภาคเหนือมีสัดส่วนต่ำกว่า 5% ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดขึ้นขณะนี้ อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

ขณะที่การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ แม้มองว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์บ้าง อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวปรับแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา หรือชลบุรี เป็นต้น ส่งผลทำให้บรรยากาศโดยภาพรวมน่าจะยังมีทิศทางที่ดี โดยมีแรงหนุนสำคัญมาจากผลบวกของมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) ที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือนเมษายนนี้ด้วย โดยประเมินว่า นักท่องเที่ยวจีน อินเดีย ไต้หวัน จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการเข้าไปทำตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ อาจจะอ่อนตัวลงในบางประเทศ เช่น ยุโรป ซึ่งมาจากหลากหลายปัจจัยเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างมากจนอาจมีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และการปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 15,800 ล้านบาท (โดยปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 10-11 เมษายน ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายนี้ นอกจากจะเป็นเม็ดเงินที่มีการใช้จ่ายในช่วงงานสงกรานต์ ยังรวมถึงการใช้จ่ายในกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในไทยด้วย)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 นี้ ยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA) ที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 ออกไปอีกหรือไม่ ตลอดจน ประเด็นการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่เข้มข้นระหว่างประเทศ ทั้งตลาดนักท่องเที่ยวจีน ที่ปัจจุบันมีการกระจายจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวไปทั่วโลก อาจสร้างความท้าทายต่อการดึงนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย ที่การเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอียิปต์และรัสเซียอีกครั้ง อาจจะสร้างความท้าทายต่อการเติบโตของนักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยให้ชะลอตัวลงในช่วงฤดูร้อนของรัสเซีย เนื่องจากประเทศอียิปต์เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย เป็นต้น ตลอดจนประเด็นด้านเศรษฐกิจและกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจหลักของโลกที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง

ขณะที่ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยตลอดทั้งปี 2562 น่าจะมากกว่า 39 ล้านคน ขณะที่ จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเติบโต 2.5% (YoY) หรือมีจำนวน 7.29 ล้านคน โดยมีหลายประเทศที่ชะลอตัวลงส่วนหนึ่งจากผลของฐานที่สูงในปีก่อน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ