ครม.อนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน เริ่ม 20 พ.ค.62

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday April 30, 2019 17:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับ ทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การเบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยกระทรวงคมนาคม เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) เรื่อง การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ที่ให้พิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการการเบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ แล้วนำเสนอคณะ รัฐมนตรีอีกครั้ง โดยกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การบริหารจัดการงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทาง งานบำรุงรักษา งานกู้ภัย งานจัดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนน กาญจนาภิเษก)ฯ แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

โดยที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับ บางขุนเทียน ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 รวมทั้งกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงดังกล่าวไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 แต่ก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตามนัยกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวแต่อย่างใดจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากกระทรวงคมนาคมเพิ่งได้ข้อยุติเรื่องสัดส่วนปริมาณการจราจรและกรอบวง เงินค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้มีการประชา สัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)ฯ ผ่านสื่อ ช่องทางต่าง ๆ มาโดยตลอด และจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมต่อไปด้วย ทั้งนี้ จะเริ่มจัดเก็บค่า ธรรมเนียมฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

กระทรวงคมนาคม รายงานว่าได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 แล้ว โดยกระทรวงคมนาคมได้ ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนน กาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 127 ก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและประเภทยานยนต์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้

	ประเภทยานยนต์	 รถที่มีล้อไม่เกิน 4 ล้อ  รถที่มีล้อเกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 6 ล้อ  รถที่มีล้อเกิน 6 ล้อ ขึ้นไป
   อัตราค่าธรรมเนียม	   15 บาท	       25 บาท	          35 บาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ