กทม.ปรับเพิ่มแผนปฏิบัติราชการปี 63 พัฒนาเมืองหลวง 82 โครงการใหม่วงเงินรวม 3.64 พันล.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 7, 2019 15:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม.ให้ความเห็นชอบให้บรรจุเพิ่มเติมแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 91 โครงการ ประกอบด้วย โครงการใหม่ 82 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 3,644.09 ล้านบาท และโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขชื่อโครงการ 9 โครงการ วงเงินประมาณ 120 ล้านบาท

โครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง เสนอโครงการจัดหาเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมปรับปรุงระบบในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และกรุงธนใต้ โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบ 63-64 ในพื้นที่ 1, พื้นที่สำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตดุสิต , พื้นที่ 2, บริเวณภายในเขตพระราชฐานและบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานวังเทเวศน์

นอกจากนั้น ยังมีโครงการจัดหาเตรียมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเสาอัจฉริยะ (Smart pole) บริเวณสถานศึกษา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณจุดสำคัญ บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบ 63-64

โครงการปรับปรุงทางข้ามบริเวณสถานศึกษา สถานพยาบาลและพื้นที่ย่านธุรกิจในเขต กทม. โครงการเดินเรือในคอลงแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 10.50 กิโลเมตร โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที่ เป็นโครงการต่อเนื่องงบปี 63-64 โครงการจัดทำศูนย์สารสนเทศและนิทรรศการ สำนักการจราจรและขนส่ง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งศูนย์สารสนเทศการจราจร เป็นโครงการต่อเนื่องงบปี 63-64

รวมทั้ง สำนักการแพทย์ เสนอโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เป็นโครงการต่อเนื่องงบปี 63-64 โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

สำนักการระบายน้ำ เสนอโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม ริมคลองแสนแสบช่วงถ.วิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม พื้นที่ห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับบน้ำคลองลาดโตนด

สำนักโยธา เสนอโครงการก่อสร้างทางลอดถนนศรีอยุธยา-ถนนพระราม 6 โครงการของสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารจัดการเมือง กทม. เป็นโครงการต่อเนื่องปีงบ 63-64

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัตการระงับอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และที่พักอาศัยในกทม. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงชั้นก้าวหน้า หรือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและดับเพลิงในอาคารที่มีความเสี่ยงสูง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

สำนักเทศกิจ เสนอโครงการดูงานการจัดระเบียบเมืองต่างประเทศ โครงการของสถานธนาบุบาลกรุงเทพมหานครได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล กทม. รวมไปถึงโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ กทม. ระยะที่ 1 ต้น

...

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ