กองทัพเรือ มั่นใจเดินหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ ตามแผนงาน หลังศาลฯยกคำขอคุ้มครองชั่วคราว

ข่าวเศรษฐกิจ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:37 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยถึงกรณีที่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวฯ ต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองได้มีคำสั่งถึงคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้จัดส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นั้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ทำการจัดส่งเอกสารชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่อศาลเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มอบหมายให้พล.ร.อ. โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะเป็นผู้ให้ถ้อยคำต่อศาล

ศาลปกครองได้รับฟังและสอบถามให้เกิดความชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วนั้น คณะกรรมการคัดเลือกได้รับหนังสือแจ้งถึงผลการพิจารณาจากศาลปกครองลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยศาลปกครองได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีที่มีข้อพิพาท และให้เป็นที่สุด

พล.ร.อ.ลือชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารข้อเสนอซองที่ 1 (ซองคุณสมบัติทั่วไป) ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย และอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาข้อเท็จจริงการอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีมติให้พิจารณาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และความยุติธรรม แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ทั้งนี้ คาดว่าการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการพิจารณาเอกสารข้อเสนอภายหลังจากทราบผลของการพิจารณาแล้ว โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารเวลาและการดำเนินงานให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนงานโครงการฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ